Kategoriler
Köşe Yazarları Sema Buz

Mültecilere istatistiklerden bakmak

2009 Dünya Mülteciler Günü için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği “gerçek insanlar gerçek ihtiyaçlar” temasını belirlemiş durumda. Bu temanın asıl amacı mültecilerin sorun olarak yansıtılması önyargısını aşmak ve mültecilerin de diğer insanlarla aynı ihtiyaçlara sahip olduğunun altını çizmek, giderek daha da zorlaşan finansal durumların yanısıra, dayanışma ruhunu çağıran ılımlı bir yaklaşım olarak belirtilmiştir. Küresel mali […]

Kategoriler
Köşe Yazarları Mülteci kadınlar Sema Buz

Sığınmacı ve mülteci kadınlar

Dünyadaki mültecilerin çoğunluğunun az gelişmiş ülkelerden olması gibi, sığınmacı ve mülteci kadınlar doğal olarak gelişmekte olan diğer ülkelerdeki yoksulluk, yetersiz gıda, güvenli içme suyu eksikliği, büyük aileler, çocuk ölümündeki yüksek oranlar ve zayıf sağlık bakımı gibi benzer problemler yaşarlar. Mülteci olmakla bağlantılı şiddetin etkileri, zulüm ve diğer travmatik olaylar gibi durumlar buna eklenebilir. Tüm mülteci […]

Kategoriler
Köşe Yazarları Sema Buz

AIDS ve mülteciler

Günümüzde dünyada 40 milyon civarında mülteci ve yerinden edilmiş insan bulunmaktadır. Bu kişiler savaş, sivil kargaşa, sel, deprem, kıtlık gibi acil durumlar nedeniyle ülkelerinden ayrılmakta ve genellikle özel mülteci kamplarında yaşamaktadırlar. Bu grupların temel ihtiyaçlarını dahi karşılamakta güçlükler yaşandığı ifade edilmektedir. Mülteciler genellikle olumsuz koşullarda yaşamaktadırlar ve pek çok hizmete ulaşım olanakları sınırlıdır. Bu durumda […]

Kategoriler
Köşe Yazarları Sema Buz

Sığınmacı ve mültecilerin hakları

Savaş ve çatışmaların dünya çapında devam etmesi sığınma hareketlerinin de devamına ve kitlesel göçlere yol açmaktadır. Yakınımızdaki pek çok coğrafyada bunun örneklerini görmek mümkündür. 1945 sonrası sığınanların haklarını ve ülkelere sığınma prosedrülerini düzenlemek üzere ortaya çıkan kuruluş ve imzalanan sözleşmeler bu hakları güvence altına almak çabasındadır. Savaş sonrası zulüm gören mülteci paradigmasıyla hazırlanan bu sözleşmeler […]

Kategoriler
Köşe Yazarları Sema Buz

Mülteci ve göçmen kavramları üzerine

Göç karmaşık ve çok boyutlu bir olgu olduğu için göç literatüründe tanım sorunu büyük yer tutmakta ve tartışılmaktadır. Bu çerçevede mülteci ve göçmen kavramlarının birbirleri yerine, özensizce ve sıklıkla yanlış kullanımının olduğunu görmekteyiz. Göçle ilgili bir konu tartışılırken ve göçmenlere yönelik tutumlar eleştirilirken çoğunlukla sığınmacı ve mültecilerin de bu kategoride ele alındığı görülmektedir. Özellikle insan […]

Kategoriler
Köşe Yazarları Sema Buz

Sığınmacı ve mültecilere yönelik psikososyal hizmetler

Sığınmacı ve mülteciler ülkelerinden kaçış süreçlerinde ve sığındıkları ülkelerde pek çok kayıplar yaşamaktadırlar. İlk olarak dünyanın güvenli bir yer olduğuna dair inançları sarsılır. Bunun yanı sıra köken ülkelerindeki statü, ilişki ve kaynaklarını yitirmek durumunda kalırlar. Kendi eğitim ve birikimlerinin altında işler yapmak durumunda kalabilirler. Sosyal destek sistemi dediğimiz aile, akraba ve yakınlarını ülkelerinde bırakmaları yeni […]

Kategoriler
Köşe Yazarları Sema Buz

Mültecilerin gereksinim duyduğu hizmetlerin niteliği

Türkiye’de yürürlükte olan 1994 İltica Yönetmeliği’ne göre Avrupa ülkeleri dışından Türkiye’ye gelenler sığınmacı olarak kabul edilmekte ve kalıcı olarak yerleşememekte ve üçüncü bir ülkeye gitmeyi beklemektedirler. Türkiye daha çok bu gruplara ev sahipliği yapan bir ülkedir. Türkiye’de geçici olarak ikamet etmeyle bağlantılı olarak ise sığınmacı ve mültecilerin pek çok sorun yaşadıkları görülmektedir. Barınma, beslenme, giyecek, […]

Kategoriler
Köşe Yazarları Sema Buz

Mülteci: Davetsiz ve istenmeyen konuk

İnsan Haklarını İzleme Örgütüne göre Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin ellinci kuruluş yıldönümünün geri bırakıldığı günümüzde, mülteci korumasındaki bazı iyileşmelere karşın, hükümetlerin mülteci ve sığınmacılara karşı tutumları, yerel politik kaygıların etkisiyle ilgisizlik, aldırmazlık ve düşmanlık şeklinde devam etmektedir. BMYK, kadın, çocuk, yaşlı ve ülkesi içinde yerinden edilmiş bazı grupların korunmasında ilerlemeler sağlanmış olmasına rağmen önemli […]

Kategoriler
Köşe Yazarları Sema Buz

Sitenin Anlamı Üzerine

Mültecilik olgusu, tarihsel olarak tüm toplumlarda yaşanmakla birlikte şekli ve uygulamalarına ilişkin birtakım farklılıklar içermiştir. Örneğin ilkçağda krallar ve yönetenler tarafından iltica bir lütuf olarak kendi ülkesine sığınanlara yönelik olarak sunulurken, zamanla bir hak haline gelmiştir. Mültecilik sorunsalının tarih sahnesinde en çok görünür hale geldiği ve tartışıldığı zaman ise 2. Dünya Savaşı sonrası koşullar olmuştur. […]