Kategoriler
Dosyalar Göç ve mültecilik Mültecilik hakkında yayınlar

Mültecilerin Sesi Dergisi

Mültecilerin Sesi Dergisi sayılarına ekteki pdf dosyalarından ulaşabilirsiniz. Sayı 1 Sayı 2 Sayı 3 Sayı 4 Sayı 5 Sayı 6 Sayı 7 Sayı 8 Sayı 9

Kategoriler
Dosyalar Göç ve mültecilik Hukuki Metinler Mültecilik hakkında Türkiye'nin İltica Sistemi

Mülteciler için yararlı bilgiler

Türkiye’de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için EĞİTİM HAKKI Türkiye’de Uluslararası Koruma Prosedürü HAKLAR ve YÜKÜMLÜLÜKLER Türkiye’de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler için İŞGÜCÜ PİYASASINA ERİŞİM Türkiye’de Uluslararası Koruma Arayan Kişiler İçin SAĞLIK HİZMETLERİ Dosyalara erişmek için pdf dosyalarını indirebilirsiniz Bu bilgiler Mülteci Hakları Merkezi tarafından hazırlanmış olup güncellenmektedir. Güncellemeler ve Mülteci Hakları Merkezinin faaliyetlerini www.mhd.org.tr üzerinden […]

Kategoriler
Göç ve mültecilik Hukuki Metinler Mültecilik hakkında

Vekalet sorunu ve çözüm önerileri

TÜRKİYE’DE İDARİ GÖZETİM ALTINDA BULUNAN YABANCILAR DÂHİL OLMAK ÜZERE ULUSLARARASI KORUMA ARAYAN YABANCILARIN VEKÂLET VERME KONUSUNDA YAŞADIKLARI SORUNLAR 11 Nisan 2013 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlandıktan bir yıl sonra tüm hükümleriyle yürürlüge giren 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Türkiye’deki göç ve sıgınma alanını yeniden düzenlemektedir. Kanun bu itibarla daha önce Türkiye hukukunda oldukça dagınık bir […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Göç ve mültecilik Hukuki Metinler Köşe Yazarları Mültecilik hakkında Uluslararası Düzenlemeler

Bir insan hakkı olarak iltica

Henüz Türkiye’de genel kamuoyu açısından ciddi anlamda bir farkındalık oluşmamış ise de bir süredir iltica hukuk sürecimizin çok önemli bir dönemeç noktasında bulunmaktayız. Taner Kılıç’ın yazısı Türkiye bu konudaki tarihi mirasından bu gün çok ayrı bir yerde duruyor ve bu konumun yine “dış faktörler” ile değişmesi gündemde. Konu hakkında ülkemizde çok az sivil toplum kuruluşu, […]

Kategoriler
Akademik Göç Göç ve mültecilik Makaleler Mültecilik hakkında

Sosyal Hizmet Mesleği ve Mültecilik

Mülteciler, ülkelerinden kaçmalarına neden olan sorunların yanında, kaçış sırasında ve gittikleri ülkelerde de pek çok sorun yaşamaktadırlar. Mültecilerin sorunlarına bilimsel ve disiplinler arası bir yaklaşımla yönelmek gerekmektedir. Mültecilik alanında sosyal hizmet uygulamalarının neler olabileceğini belirlemek büyük önem taşımaktadır. The Social Work Dictionary’de sosyal hizmet, insanlara etkili bir psikososyal işlevsellik düzeyine ulaşmalarında yardımcı olan ve tüm […]

Kategoriler
Göç Göç ve mültecilik Mültecilik hakkında

Sosyal ve Ruhsal Sorunlar

Sosyal, fiziksel sorunlar Barınma Barınma öncelikli ihtiyaçlardan biridir. Bütün insanlar yaşamlarını idame etmek için barınağa ihtiyaç duyar. Mülteciler de yeni bir ülkeye geldiklerinde öncelikle barınacak yer konusunda sıkıntı yaşarlar. Gelen mültecilerin ekonomik durumları ile karşılaşacakları barınma sorununun niteliği eşdeğerdedir. Mültecilerin çok az bir kısmı ekonomik anlamda sorun yaşamamaktadır. Bu da mültecilerin büyük bir kısmının ekonomik […]

Kategoriler
Göç ve mültecilik Mülteci çocuklar Mülteci kadınlar Mültecilik hakkında

Kadın Mültecilerin Yaşadıkları Sorunlar

Dünyanın her yerinde neredeyse aynı yoğunlukta kadınlara yönelik şiddet uygulamaları görülmekte ve kadınların maruz kaldıkları şiddet önemli bir sorun niteliğini taşımaktadır. Kadınlara yönelik şiddetin daha çok toplumsal cinsiyete dayalı olduğu görülmektedir. Uluslararası Af Örgütünün (UAÖ) verilerine göre 15-40 yaş arası birçok kadın kanser, trafik kazası, sıtma yerine toplumsal cinsiyete dayalı şiddet yüzünden ölmekte yada yaralanmaktadır. […]

Kategoriler
Göç ve mültecilik Mülteci çocuklar Mültecilik hakkında

Mülteci Çocukların Yaşadıkları Sorunlar

Erkek, kadın, yaşlı, genç pek çok insanı zorla yerinden eden sığınmacılık olgusu çocukları da etkilemektedir. Dünyanın değişik bölgelerinde yaşanan çatışmalarda pek çok çocuk ölmekte ve zarar görmektedir. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) verilerine göre Dünya’daki Mülteci nüfusunun yarısına yakınını çocuklar oluşturmaktadır. BMMYK’ya göre çatışmalarda, geçen 10 yıl içerisinde 2 milyonun üzerinde çocuk ölmüştür. Bununla […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Göç ve mültecilik Hukuki Metinler Mültecilik hakkında Türkiye'nin İltica Sistemi Ulusal Düzenlemeler

Türk hukuk mevzuatında mültecilerle ilgili düzenlemeler

Av. Taner Kılıç E-posta: ktaner@gmx.net Türkiye Cumhuriyeti’nde, mülteci ve sığınmacıları ilgilendiren ilgili ilk genel düzenleyici belge,  14 Haziran 1934 tarih ve 2510 sayılı İskan Kanunu’dur. Kanun esasen, Türkiye’ye yapılacak sığınma ve göç hareketleri ile ülke içi iskan ve özellikle ulus inşa etme siyaseti bağlamında sosyal ve siyasi nitelik taşıyan, mecburi iskan ile ilgilidir. Yabancıların İkamet […]

Kategoriler
Göç ve mültecilik Mültecilik hakkında Senar Ataman Türkiye'nin İltica Sistemi Ulusal Düzenlemeler

Türkiye’nin İltica Politikası

Türkiye’nin iltica politikası yıllar boyunca yasal düzenlemelerle değil idari tasarruflarla şekillenmiştir. Bu durum İskan Kanunun kabul edilmesinden ve Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesine imza atılmasından sonra da aynı şekilde devam etmiştir. Türkiye’nin iltica hareketleri karşısında farklı tutum sergilemesi ve bütünlüklü bir yasayı bugüne kadar hazırlamamış olması bundan kaynaklıdır. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde mevcut […]

Kategoriler
Akademik Göç ve mültecilik

Göç ve mültecilik

Hazırlayanlar: Gül Gökçan, Çiğdem Açıkyıldız, Senar Ataman Giriş Yaşam koşullarının değişmesi, her alanda olduğu gibi, yeni gereksinimlere paralel olarak toplumsal yaşamda da bir takım değişiklikler yaratmıştır. Bu değişikliklerden biri olan göç, toplumların bilincinde derin izler bırakmıştır. İnsanın fiziksel çevresi, maddi yaşam koşullarını ve ruhsal yapısını şekillendirmektedir. Bundan dolayı kişinin bu çevreden kopuşunun zorunlu olduğu durumlarda […]

Kategoriler
Göç Göç ve mültecilik Hukuki Metinler Mültecilik hakkında Uluslararası Düzenlemeler

Birleşmiş Milletler Göç Terimleri Sözlüğü

Af Bir şahıs veya grubun, cezai ve siyasi suçlara dair yükümlülükten muaf olacağına ilişkin kanuni garanti. Uyulması ve doğru uygulanması halinde af, mültecilerin gönüllü geri dönüşünü teşvik edebilir. Afrika’daki Mülteci Sorunlarının Özel Yönlerini Kapsayan ABÖ (Afrika Birliği Örgütü) Sözleşmesi 1951 Sözleşmesi’ndeki mülteci tanımlamasından daha geniş bir mülteci tanımı sağlayan bölgesel nitelikte 1951 Sözleşmesini tamamlayıcı belge. […]

Kategoriler
AB ve Iltica Göç ve mültecilik Hukuki Metinler Mültecilik hakkında

Avrupa Birliği ve İltica (Af Örgütü değerlendirmesi)

AB İltica Politikasına Eleştirel Bir Analiz: Tampere’den Düşüş 1. AB İltica Politikasına olan Gereksinim 90‟lı yılların karmaşıklığında çıkan AB iltica politikası İltica ve göç konusunda Avrupa‟da uzun zamandan beri bir işbirliği söz konusu. Başlangıcını 70‟li yıllarda TREVI 1 isimli çalışma grubu gibi hükümetler arası forumlarda görmek mümkün. 80‟li yılların ortasına kadar işbirliği sadece teknik bir […]