Kategoriler
Genel Hukuki Metinler Ulusal Düzenlemeler

676 Sayılı KHK ile mülteci hukukunun temel ilkeleri askıya alınıyor

Mülteci hukukunun en temel ilkelerinden biri geri gönderme yasağı (non-refoulement) ilkesidir. Mültecinin başta yaşama hakkı ihlali olmak üzere işkence, kötü muamele, insanlık dışı aşağılayıcı ceza ve muameleyle maruz kalmama hakkı gibi temel insan haklarının korunmasını amaçlamaktadır. UAÖ Mülteci Koordinatörü Volkan Görendağ’ın yazısı Bu ilke uluslararası hukukun bir parçası olduğu gibi, uluslararası örf ve âdet hukuku […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Göç ve mültecilik Hukuki Metinler Mültecilik hakkında Türkiye'nin İltica Sistemi Ulusal Düzenlemeler

Türk hukuk mevzuatında mültecilerle ilgili düzenlemeler

Av. Taner Kılıç E-posta: ktaner@gmx.net Türkiye Cumhuriyeti’nde, mülteci ve sığınmacıları ilgilendiren ilgili ilk genel düzenleyici belge,  14 Haziran 1934 tarih ve 2510 sayılı İskan Kanunu’dur. Kanun esasen, Türkiye’ye yapılacak sığınma ve göç hareketleri ile ülke içi iskan ve özellikle ulus inşa etme siyaseti bağlamında sosyal ve siyasi nitelik taşıyan, mecburi iskan ile ilgilidir. Yabancıların İkamet […]

Kategoriler
Göç ve mültecilik Mültecilik hakkında Senar Ataman Türkiye'nin İltica Sistemi Ulusal Düzenlemeler

Türkiye’nin İltica Politikası

Türkiye’nin iltica politikası yıllar boyunca yasal düzenlemelerle değil idari tasarruflarla şekillenmiştir. Bu durum İskan Kanunun kabul edilmesinden ve Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesine imza atılmasından sonra da aynı şekilde devam etmiştir. Türkiye’nin iltica hareketleri karşısında farklı tutum sergilemesi ve bütünlüklü bir yasayı bugüne kadar hazırlamamış olması bundan kaynaklıdır. Türkiye’nin Avrupa Birliği üyeliği sürecinde mevcut […]