Kategoriler
Av. Taner Kılıç English Köşe Yazarları non-Turkish

Uzbek Refugees

This incident was spoken of and recorded in a very limited sphere with the witnessing of very few individuals as a case of asylum that doesn’t fit into our historical heritage and that shall be recorded in our history as a black page. However, it shall yield great benefit to the public if this case […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Göç ve mültecilik Hukuki Metinler Köşe Yazarları Mültecilik hakkında Uluslararası Düzenlemeler

Bir insan hakkı olarak iltica

Henüz Türkiye’de genel kamuoyu açısından ciddi anlamda bir farkındalık oluşmamış ise de bir süredir iltica hukuk sürecimizin çok önemli bir dönemeç noktasında bulunmaktayız. Taner Kılıç’ın yazısı Türkiye bu konudaki tarihi mirasından bu gün çok ayrı bir yerde duruyor ve bu konumun yine “dış faktörler” ile değişmesi gündemde. Konu hakkında ülkemizde çok az sivil toplum kuruluşu, […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Türkiye’de Mülteci Hukuku uygulamaları, Geri Kabul süreci örneğinde mültecilerin adalete erişimlerinde yaşanan sorunlar, Vatandaşlık meselesi

İltica olayı tarih boyunca birçok boyutu ve ilişkisi nedeniyle çok sayıda disiplini kesen bir durumdur. Kişinin zulüm tehdidi altında kaçtığı vatandaşı olduğu ülke ile sığındığı ülke arasında farklı düzeyde tarihi, ticari, siyasi, askeri, politik, ekonomik, istihbarat, vb ilişkileri olabilir ve ülkeler bu ilişkiler üzerinden sığınmacıları açıktan olmasa da kapalı bir şekilde “kullanmak” eğilimi içine girebilirler. […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Mülteci hukuku alanında güncel bazı gelişme ve sorunlar

Türkiye’de yeni bir yasa ve yeni bir genel müdürlük ile bu alanda yepyeni bir uygulama başladığı görüldüğüne göre Mahkemelerimizin, avukatların ve Barolarımızın bu sahada üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesinde önemli bir tarihi kavşakta bulunduğumuzun bilinmesi gerekir. Giriş Avrupa’da ve ABD’de oldukça prestijli bir hukuk alanı olan “göç hukuku” maalesef göçle oldukça ilişkili olan yurdumuzda hukukçular […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Batı sınırından doğu Sınırına: Geri Kabul Anlaşması, “Push Back” ve Özbek mülteciler

Her devletin egemenlik yetkisinden kaynaklı olarak kendi sınırlarını kontrol etmek, güvenliği sağlamak, ülkeye giren-çıkanları tespit etmek gibi bir hakkı vardır. Bu esasen kamu güvenliğini sağlamak için gereklidir de. Ancak bu hak mutlak ve sınırsız değildir… Giriş Her devletin egemenlik yetkisinden kaynaklı olarak kendi sınırlarını kontrol etmek, güvenliği sağlamak, ülkeye giren-çıkanları tespit etmek gibi bir hakkı […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Türkiye’ye sığınamayan Suriyeli mülteciler

Av. Taner Kılıç yazdı: Suriyeliler kendilerine Türkiye’de olumlu bir ufuk göremediler ve günde binlerle ifade edilen sayılarda Avrupa’ya geçmek için başta İzmir olmak üzere bazı batı şehirlerinde kaçakçılarla buluşmak amacıyla adeta bir “Pazar” oluşturdular. Suriye’de baş gösteren iç karışıklıklardan sonra ilk gelişlerin başladığı 28 Nisan 2011 tarihinden bu yana yaklaşık 4,5 yıl geçti, hiç kısa […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

İltica ve göç alanında Barolarımızın ve Avukatların hayati rolü ve bu alandaki güncel sorunlar

İltica ve göç alanında bir şekilde önemli aktörler olarak sayılan bazı kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yerel idareler ve bazı meslek odaları gibi Barolarımızın da uzun yıllardır büyük oranda mülteci ve göç alanına ilgisiz kaldığını söylemek sanırım haksız bir değerlendirme sayılmayacaktır. Belki de bundan dolayı 6458 sayılı YUKK’nun hazırlanmasında yasa koyucu –başkaca kanun ve düzenlemelerde […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Türkiye’de mültecilerin uyum meselesi

Geçtiğimiz günlerde ve halen Suriyeli mültecilerin yoğun bulunduğu bazı şehirlerimizde yaşanan tahrik, saldırı ve linç girişimleri hepimizin yüreğini ağzına getirdi.   Giriş Geçtiğimiz günlerde ve halen Suriyeli mültecilerin yoğun bulunduğu bazı şehirlerimizde yaşanan tahrik, saldırı ve linç girişimleri hepimizin yüreğini ağzına getirdi. Suriyeli mültecilerin Türkiye’ye geliş süreci 3 yılı aştı ve bu zaman diliminde dönem […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Sınırlardaki mülteciler ve Ege denizindeki ihlaller

Türkiye, iltica prosedürü ve mekanizmaları açısından AB ülkeleri nezdinde “güvenli transit ülke” sayılmamaktadır. AİHM uzun süredir iltica alanında Türkiye’de etkin işleyen bir idari ve yargısal denetim mekanizmasının bulunmadığının tespiti yönündeki içtihadını muhafaza etmektedir.   Her devletin egemenlik yetkisinden kaynaklı olarak kendi sınırlarını kontrol etmek, güvenliği sağlamak, ülkeye giren-çıkanları tespit etmek gibi bir hakkı vardır. Bu […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Kentlerdeki mültecilere karşı sivil toplumun sorumluluğu

…sadece hukukçulardan değil; psikolog, sosyolog ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan bir heyetin danışmanlığında kamu, sivil toplum ve yerel idarelerin birlikte yönetişimi ile şehirde birlikte yaşamın formülleri araştırılmalıdır. Bu yönetişim aklı pro-aktif olarak zamanında işletilmezse başta politik bir zeminden beslenen ve aslında zihin dünyasındaki yabancı düşmanlığına dayanan nefret söylemi kendisine imkan ve cüret bulabilecektir. “20 Haziran […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Türkiye’deki Afgan mülteciler

Malum, mülteci olmak zordur. Türkiye’de mülteci olmak birçok ülkede mülteci olmaya göre daha zordur. Ama en zoru Türkiye’de Afgan mülteci olmaktır. Zira onların Türkiye’de başka mülteci gruplarının yaşamadığı ayrı sorunları var. Kendilerini bu adaletsiz sistem içinde en alttaki grup olarak görmelerine neden olacak uygulamalar söz konusu. Diğer mülteci gruplarından ayrık olarak ayrımcılığa muhatap olduklarını düşünüyorlar. […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Vize muafiyeti / Geri Kabul Anlaşması ne anlama geliyor?

Kabaca ve basitçe açıklamak gerekirse –teşbihte hata olmasın- vizesiz seyahata karşılık olmak üzere üzüm, incir, fındık veya benzeri bir mal veya ticari emtia da talep edilebilecekken böyle yapılmamış, karşılığında sadece bu Asyalı ve Afrikalı göçmenleri geri almamız istenmiştir. Maalesef mesele bu kadar basittir. Taner Kılıç yazdı   Türkiye ile AB arasında “Vize Serbestisi Diyaloğu Mutabakat […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Kentlerdeki mülteciler

2011 Nisan ayından bu yana Türkiye’ye sığınma amacıyla gelen Suriyelilerin sayısındaki artış ve iskan edilmek istendikleri kamplarla sınırlı kalmayıp –kendilerine göre gayet haklı nedenlerle- başta bölgenin, sonra da tüm Türkiye’nin şehirlerine yayılmaları mülteciler konusunu ülke gündemine ciddi bir şekilde sokmuştur. Taner Kılıç’ın yazısı   Öyle ki, sürekli yoğunlaşan iç çatışmalar, son kimyasal bombalama ve olası […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Suriye’de insani kriz, mülteciler ve sağlık hakkı

Suriye’de 2011 yılı Nisan ayında başlayan iç çatışmalar ve insan hakları ihlalleri aradan geçen 2,5 yılın sonunda çok dramatik bir noktaya ulaştı: çok büyük bir çoğunluğu sivil olmak üzere 100.000’in üzerinde insan öldü. Bu sayıdan çok daha fazlası yaralandı, işkenceye ve cinsel saldırılara uğradı. Taner Kılıç’ın yazısı 21,9 milyonluk ülke nüfusunun 4,25 milyonu ülke içinde […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Suriyeli mülteciler

Birinci Körfez savaşından sonra Halepçe’den kaçan Kürtlere başta sınırlarını açmayarak ciddi bir direniş gösteren Türkiye’ye karşılık Suriye’den kaçan mültecilere en başından itibaren “açık kapı” politikası uygulanması başlı başına takdire şayan bir davranış olmuştur. Bunda belki Halepçe’den kaçanların bir gecede 468.000 gibi son derece ciddi bir sayı olmasına karşılık Suriye’den gelişlerin uzun bir zamana yayılarak ve […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Türkiye’nin İlk İltica Yasası TBMM Genel Kurulunda

Türkiye tarihinin ilk kez iltica alanını da içeren yasası olan Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) Tasarısı nihayet TBMM genel kurulu önünde. Bu haliyle Türkiye’de bu konuda önemli değişiklikler ve yenilikler içeren tasarının yasalaşması aşamasında bulunduğumuzdan insani koruma alanında tarihi bir kavşakta olduğumuzu iddia edebiliriz. Taner Kılıç’ın yazısı İltica koruması çok uzun asırlardır gelenek hukuku […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Mülteciler, sığınmacılar, göçmenler ve nefret suçları

Geçtiğimiz haftalarda Hz. Peygamberi konu alan bir filmin ertesinde başlayan İslamofobia tartışmaları yerini kısa sürede olması gerektiği gibi- genel olarak nefret söylemi ve nefret suçları ile ilgili hukuki düzenleme ihtiyacının bir kez daha ve kuvvetli bir şekilde talep edilmesine bıraktı. Taner KILIÇ’ın yazısı   Başbakan’ın Adalet Bakanlığı bünyesinde ilgili birimleri bu hususta bir çalışma yapmaları […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Türkiye’deki sığınmacılar adına tarihî bir fırsat

Türkiye tarihinde iltica alanını içeren ilk yasal düzenleme olan “Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu Tasarısı” 3 Mayıs 2012 gününden bu yana TBMM gündeminde. Birçok tâli komisyonun yanı sıra esas komisyon olan İçişleri Komisyonu’ndaki çalışmadan sonra TBMM Genel Kurulu önüne gelecek tasarı geçtiğimiz salı gününden bu yana İçişleri Alt Komisyonu’nda madde madde değerlendiriliyor. Taner Kılıç’ın yazısı […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Satılan Suriyeli sığınmacılar

Sonunda bu da oldu; Türkiye sığınma tarihine kara bir sayfa daha eklendi. Hemen tüm basının bildirdiğine göre Suriye’den Türkiye’ye sığınmacı olarak kaçan ve Hatay’daki kamplara yerleştirilen Albay Hüseyin Mustafa HARMUŞ ve Binbaşı Mustafa KASSUM aralarında MİT Hatay Bölge Müdürü ve mafya mensuplarının olduğu bir ekip tarafından Ağustos 2011 sonlarında bulundukları kamptan alındı ve yine bildirildiğine […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Mülteciler Günü ardından Suriyeli Mülteciler

Bu yıl 20 Haziran Mülteciler Günü vesilesiyle mültecilerin sorunlarını özel olarak hatırlatmaya, değişik rakam ve istatistikler sunmaya hiç gerek olmadı. Zira son aylarda Tunus, Mısır, Libya, Suriye ve son olarak yeniden Somali’deki gelişmelerden ötürü birçok insanın yollara düşerek güvenli bir sığınak aradığını birkaç aydır hemen her gün bütün dünya olarak medyadan takip ediyoruz. Bu yolculuklarda […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Denizdeki mülteciler

Geçtiğimiz günlerde The Guardian gazetesinin ortaya çıkardığı bir felaket Türkiye ve Avrupa kamuoyunda oldukça geniş bir şekilde yer aldı: habere göre Libya’dan Avrupa’ya ulaşmak üzere yola çıkan ve içinde 72 sığınmacı ve göçmenin bulunduğu tekne yakıtı bitince denizin ortasında yardıma muhtaç bir şekilde mahsur kaldı. Taner Kılıç’ın yazısı   Yanlarından geçen resmi ve sivil gemiler […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Biutiful bir insan simsarının merhametli hikayesi

Inarritu, kaçak göçmen işçi sorunundaki insanlık dramını yansıtırken izleyiciyi pesimist bir duyguya teslim ediyor, evet. Ancak, şeffaf, insan haklarını ve insan onurunu esas alan bir iltica ve göç politikası için bir bilinç de yüklüyor. Taner Kılıç’ın yazısı   Paramparça Aşklar Köpekler, 21 Gram ve Babil filmleriyle tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de ciddi bir hayran […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

“Kaçak göçmen” dedik “insan” çıktılar

Son yıllarda basında ve genel olarak kamuoyunda kim olduklarına bir türlü karar verilemeyen, ancak son dönemde artık “kaçak göçmen” olduklarına hükmedilen önemli bir insan nüfusu var. Taner Kılıç’ın yazısı   Çoğu zaman ve halen de bazı yazılarda kendileri için mülteci, sığınmacı, göçmen, kaçak ifadeleri terminolojik anlamından farklı farklı yerlerde ve genellikle rastgele kullanılsa da artık […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Hukuki Metinler Köşe Yazarları

Türkiye’de iltica alanında çalışan sivil toplum kuruluşlarının sorunları

A. Türkiye’de sivil toplumun genel olarak zayıf oluşu. İltica alanında çalışan sivil toplum kuruşları Türkiye’deki genel sivil toplum kuruluşlarının bir parçasıdır. Bu nedenle gene olarak sivil toplumun yaşadığı sorunların nedenlerinden ve sonuçlarından direkt olarak etkilenmektedirler.     1. Sivil toplum kültürünün yerleşik ve derin olmayışı. Tarihi ve kültürel nedenlerin yanı sıra askeri darbeler ve vesayet […]

Kategoriler
Av. Taner Kılıç Göç ve mültecilik Hukuki Metinler Mültecilik hakkında Türkiye'nin İltica Sistemi Ulusal Düzenlemeler

Türk hukuk mevzuatında mültecilerle ilgili düzenlemeler

Av. Taner Kılıç E-posta: ktaner@gmx.net Türkiye Cumhuriyeti’nde, mülteci ve sığınmacıları ilgilendiren ilgili ilk genel düzenleyici belge,  14 Haziran 1934 tarih ve 2510 sayılı İskan Kanunu’dur. Kanun esasen, Türkiye’ye yapılacak sığınma ve göç hareketleri ile ülke içi iskan ve özellikle ulus inşa etme siyaseti bağlamında sosyal ve siyasi nitelik taşıyan, mecburi iskan ile ilgilidir. Yabancıların İkamet […]