Multeci.net hakkında

Türkiye’de mültecilerle ve sığınmacılarla ilgili bilinenler yetersiz düzeydedir. Bu alanla ilgili çalışmalar, uygulamalar çoğunlukla, bu alanda çalışan sayılı sivil toplum örgütünün, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin ve ilgili devlet birimlerinin yaptıklarıyla sınırlı kalmaktadır. Bu durum mültecilerin, sığınmacıların sorunlarının, durumlarının ve bu alanda yaşanan gelişmelerin kamuoyu tarafından bilinmesine ve takip edilmesine imkân vermemektedir.

Mültecilik, sığınmacılık alanında çalışan sivil toplum örgütleri, konu hakkında çalışmalar yürütmekte ancak bu çalışmalar kimi zaman diğer sivil toplum örgütleri tarafından bilinmemekte ve/veya takip edilememektedir. Aynı zamanda deneyimlerin paylaşılması konusunda sıkıntılar bulunmaktadır. Bununla beraber Türkiye’deki sığınmacılık sürecini, alanda yaşanan sıkıntıları ve olası çözümleri sığınmacıların da katılımını göz önünde bulunduran, bütüncül içeriğe sahip bir web sayfası bulunmamaktadır.

Öte yandan mülteciler, sığınmacılar sorunlarını dile getirememekte ve öznesi oldukları bu süreçte söz sahibi olamamaktadır. Mültecilik ve alanda yaşanan sorunlarla ilgili mültecilerin ve sığınmacıların katılım ve ifade etme konularında önlerinde herhangi bir imkân bulunmamaktadır. Mülteciler, sığınmacılar, sığınma süresince pek çok sosyal ve ruhsal sorun yaşamaktadır. Sığınmacıların ve mültecilerin bu sürece dâhil olmaları mevcut uygulamalardaki aksaklıkların giderilebilmesi için büyük önem taşımaktadır.

Sığınmacılık ve mültecilik travmatik süreçleri de içeren, çoklu nedenlere dayalı olarak gerçekleşen kitlesel hareketlerle oluşmaktadır. Çok yönlü nedenlere dayalı bu süreçlerin getirdiği sorunların çözümünde de birçok meslek ve disiplinin konuya ilişkin çalışmalara yürütebileceği bir alan özelliği taşıdığı görülmektedir. Bu anlamda sığınmacılık ve mültecilik konularına çok yönlü bir bakış geliştirmenin önemli olduğu düşünülmektedir.

Bunların yanı sıra toplumda varolan önyargılar ve yanlış bilgiler, mültecilere, sığınmacılara hoşgörü gösterilmesi yerine varolan sorunlarının üstüne yeni sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Topluma yönelik, sığınma alanıyla ilgili bilgilendirici çalışmaların yürütülmesi, toplum tarafından mültecilerin, sığınmacıların tanınması ve toplumun sığınmacılara, mültecilere hoşgörü göstermesi açısından önemlidir.

Bu web sitesi yukarıda belirtilen sebeplerden ötürü, insan hakları perspektifini temel alarak mültecilik ve sığınmacılık konusuna dikkat çekmek, bu konuda bilinç yükseltmek, sığınmacıların, mültecilerin bu sürece dâhil edilebilmesi için imkân yaratmak, alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin çalışmalarına katkı sunmak ve zorlu sığınma sürecinin sığınmacılar, mülteciler lehine gelişmesine katkı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. Web sitesi herhangi siyasi veya başka bir anlayışı temsil etmemektedir.

Web sitesi ilgili herkesin katkısına açıktır.

 

Onur

Read Previous

Merak edilenler

Read Next

Birleşmiş Milletler Göç Terimleri Sözlüğü

Bir Cevap Yazın