Sivil Toplum Örgütleri

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)

Mültecilerle Dayanışma Derneği, dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, politik görüş farklılığı ve diğer nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkesinden ayrılmış mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma hakkı arayan ve ikincil koruma prosedürüne girebilecek insanların sorunları hakkında çalışan bir insan hakları ve insani dayanışma örgütüdür.

Bilgi için:

Adres: 871 Sokak No: 19 PK 96 Kızlarağası Hanı Hisarönü – Konak / İZMİR

Telefon: (+90) 232 4835421

Web: www.multeci.org.tr E-posta: bilgi@multeci.org.tr

İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD)

İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD), aralarında hukukçular, akademisyenler ve insan hakları aktivistlerinin yer aldığı bir grup tarafından 2006 yılında Ankara’da kurulmuştur.

İHAD, devletlerden, hükümetlerden, siyasi ve ideolojik gruplardan bağımsız bir insan hakları hareketi olarak, insan haklarının çeşitli alanlarında araştırma, izleme, raporlama, yayın faaliyetleri ve projeler yürütmektedir.

Bilgi için:

Adres: Necatibey Cad. No: 34-14 Kızılay/ANKARA

Telefon: (+90) 312 229 96 41  Fax: (+90) 312 229 82 61

Web: www.ihad.org.tr E-posta: info@ihad.org.tr , ihad@ihad.org.tr

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV)

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV); 1988 yılında kurulan, kâr amacı gütmeyen bir sivil toplum örgütüdür. Vakıf, özellikle kadın ve çocukların, yetkinleştirilmesi ve desteğe ihtiyacı olan gruplara yardım edilmesine dönük çalışmalar yapmaktadır. Mülteci ve sığınmacılara yönelik çalışmalarını yıllardır sürdürmektedir. Vakıf, 2002 yılından beri İstanbul’da sığınmacılara, mültecilere yönelik psikososyal destek çalışmasını yürütmektedir. İstanbul’da yürütülen çalışmanın başarısı üzerine mültecilere yönelik psikososyal destek çalışması Ankara’da 2003 Kasım Ayında başlatılmıştır. Her iki projenin amacı sığınmacılara, gerek kendi ülkelerinde gerekse Türkiye’de karşılaştıkları psikososyal sorunlarla baş etmeleri konusunda yardımcı olmaktır. Projelerde 2 sosyal çalışmacı, yetişkin psikologu, Arapça ve Farsça tercüman 1 çocuk psikologu çalışmaktadır. Vakıf, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik illerinde de sığınmacılara, mültecilere yönelik destek çalışması başlatmıştır.

Daha fazla bilgi ve hizmetlerden faydalanmak için;

İnsan Kaynağını Geliştirme Vakfı (İKGV) (Merkez)

Adres: Yeniçarşı Caddesi No:34 Galatasaray/İstanbul

Tel: 0212 293 16 05    Faks: 0 212 293 10 09

Web: www.ikgv.org E-posta: ikgv@ikgv.org

İKGV- (Ankara) Mültecilere, Sığınmacılara Yönelik Psikososyal Destek Projesi

Adres: Cinnah Caddesi 27/7 Kavaklıdere/ Ankara

Tel: 0312 428 30 11    Faks: 0312 427 55 83

İKGV- (İstanbul) Mültecilere, Sığınmacılara Yönelik Psikososyal Destek Projesi

Adres: Abdulhakhamit Caddesi No:3/10 (Elmas Apartmanı)

Taksim/İstanbul

Tel: 0212 254 17 96/76    Faks: 0212 254 17 96

Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)

22 Aralık 1995’te kurulan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD),mültecilerin ve sığınmacıların sorunlarının çözümüne dönük çalışmalar yürütmektedir.  SGDD, mültecilerle ve sığınmacılarla ilgili çalışmalarına son yıllarda hız vermiştir. SGDD, mülteciler ve sığınmacılar konusunda bilgilendirici çalışmalar yürütmekte ve sığınmacılara, mültecilere sosyal, eğitsel hizmetler vermektedir.  SGDD, Kayseri ilinde Mültecilere ve Sığınmacılara Yönelik Psikososyal Destek projesini yürütmektedir. Söz konusu projede 1 psikolog, 2 sosyal çalışmacı ve 2 tercüman (Arapça ve Farsça) çalışmaktadır. Aynı zamanda SGDD, Nevşehir, Kırşehir, Aksara ve Niğde illerinde mültecilere ve sığınmacılara yönelik çalışmalar yürütmektedir. SGDD’nin Umuda Doğru adında bir yayını bulunmaktadır. Umuda Doğru dergisinin internet sayfasına www.umudadogru.com.tr adresinden ulaşabilirsiniz. Merkezi Ankara’da olan dernek hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak ve derneğin hizmetlerinden faydalanmak için;

Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD)

Adres: Cinnah Caddesi 27/7 Kavaklıdere/Ankara

Telefon/Faks: 0312 427 55 83

Web: www.sgdd.com.tr , www.umudadogru.com.tr E-posta: sgdd@sgdd.org.tr

Mültecilere, Sığınmacılara Yönelik Psikososyal Destek Projesi (Kayseri)

Adres: Gevher Nesibe Mahallesi, Tekin Sokak, Hukuk Plaza 6/10 Kocasinan/Kayseri

Tel/Faks: 0352 222 62 15

Helsinki Yurttaşlar Derneği (HYD)

Helsinki Yurttaşlar Derneği; siyasi parti, hükümet ve devletlerden bağımsız olarak insan hakları, demokrasi ve hukukun üstünlüğü konularında çalışmalar yürüten bir sivil toplum örgütüdür. HYD, ismini Helsinki Nihai Senedinden almaktadır. Söz konusu senedin önemi insan haklarına bütün toplumların saygı göstermesinin gerekliliğini vurgulamasıdır. HYD, temel çalışma ilkesini sorunların karşılıklı anlayış ve diyalog yoluyla çözülmesi olarak gösterir.

HYD, 2006’da mültecilere yönelik hukuki destek çalışmasını başlatmıştır. Bu çalışma Mülteci Destek Programı (MDP) olarak bilinmektedir. Mülteci Destek Programıyla HYD, sığınmacılara, BMMYK’daki mültecilik başvuruları konusunda hukuki danışmanlık hizmeti vermekte ve kişilerin dosyalarını takip edilebilmektedir. Bu çalışmayla Türkiye’de ilk defa sığınmacılara sığınma başvuru sürecinde ücretsiz hukuki danışmanlık hizmeti verilmeye başlanmıştır.

Helsinki Yurttaşlar Derneği, mültecilerin, sığınmacıların sorunlarını dile getirebilmelerine imkân tanımak için Mültecilerin Sesi adlı bir bülteni 3 ayda bir yayınlamaktadır. HYD, Türkiye’ye gelen sığınmacıları, sığınmaya erişim ve sığınma süreciyle ilgili bilgilendirmek için Arapça, Farsça, Türkçe, İngilizce ve Somalice bilgilendirme broşürleri hazırlayıp basmıştır (HYD’nin bastığı broşür ve bültenleri web sayfamızda bulabilirsiniz).

Mülteci Destek Programından faydalanabilmek için sığınmacılar pazartesi ve Perşembe günleri saat 10.00-15.00 arası MDP ofisine gidebilir veya telefonda danışmanlık hizmeti alabilirler.

Helsinki Yurttaşlar Derneği Mülteci Destek Programı
Adres: Tomtom Mah. Kumbaracı Yokuşu
No:50/3 Beyoğlu – İstanbul
Tel: 0 212 292 48 30   Faks: 0 212 292 48 33
Web: www.hyd.org.tr E-posta: refugeeaid@hyd.org.tr

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi (UAÖ-Türkiye)

Uluslararası Af Örgütü 1961 yılında İngiliz avukat Peter Benenson tarafından kurulan dünya çapında faaliyet gösteren ve günümüzün en büyük insan hakları örgütüdür. Örgüt, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesindeki ve diğer uluslararası standartlardaki hakların hayata geçirilmesi için çaba göstermektedir. UAÖ, titiz araştırmalar yapmakta, uluslararası topluluğun üzerinde anlaştığı standartları temel alarak tüm hükümetlerden, siyasi görüşten ve dini inançtan bağımsız olarak çalışmalarını yürütmektedir. UAÖ’nün ülkelerle ilgili hazırladığı raporlar ülkelerin insan hakları durumunu açıkça ortaya koymaktadır. Bu raporlar bir anlamda devletlerin insan hakları karneleri niteliğindedir. UAÖ, gönüllülük temelli bir örgüttür.  Örgütün mali kaynağını çoğunlukla gönüllülerin desteği ve halkın bağışı oluşturur. UAÖ, raporları ve kampanyaları için hiçbir hükümetten mali destek kabul etmemektedir. UAÖ sadece insan hakları eğitimi çalışması için hükümetlerden yardım almaktadır.

UAÖ, sığınmacıların haklarını korumak için çeşitli çalışmalar yapmaktadır. UAÖ üyelerinin güvenliğini korumak ve tarafsızlığı sağlamak amacıyla üyelerinin, ülkelerindeki hak ihlalleriyle ilgili çalışmasına izin vermemektedir. Ancak UAÖ, mültecilik ve insan hakları eğitimi konusunda üyelerin kendi ülkesinde çalışmasına imkan tanımaktadır. UAÖ Türkiye Şubesi, Van İlinde açtığı Mülteci, Sığınmacı Danışma Ofisiyle örgütün sığınmacılarla ilgili ilk saha çalışmasını başlatmış durumdadır. Bu çalışmanın amacı sığınmacıların iltica mekanizmalarından etkin bir şekilde faydalanmasına imkân tanımaktır. Ofiste 2 çalışan bulunmaktadır. Sığınmacılar hukuki yardım ve uluslararası korumadan etkin bir şekilde faydalanmak için UAÖ’den destek alabilmektedir. Sığınmacıların özellikle sınır dışı edilme riskiyle karşı karşıya kalmaları durumunda UAÖ’yü bilgilendirilmeleri büyük bir önem taşımaktadır.

UAÖ’nün çalışmaları hakkında daha fazla bilgi almak ve UAÖ’den destek almak için;

Uluslararası Af Örgütü – Türkiye Şubesi
Müeyyitzade Mh. Galipdede Cd. No. 149 Kat: 1, D: 4
Beyoğlu / İstanbul
Tel: 0212 293 63 21    Faks: 0212 293 63 25

Web: www.amnesty.org.tr E-posta (mülteci koordinatörü): multeci@amnesty.org.tr

MAZLUM-DER

MAZLUMDER,1991 yılında kurulan devletten, siyasal parti ve gruplardan bağımsız olarak çalışan bir sivil toplum örgütüdür. Örgütün amacı insan haklarını savunmaktır.

MAZLUMDER, 2005 yılında “Türkiye’deki Geçici Sığınmacı Kadın ve Çocukların Psikososyal Durumlarının Tespiti ve Yaşam Koşullarının İyileştirilmesi İçin Çözüm Önerileri” adlı proje çalışmasını yapmıştır. Proje çalışması sonrası yapılan araştırmaların sonuçları kitap haline getirilerek basılmıştır. Aynı çalışma kapsamında Ayşe Bilgen tarafından iki öykü kitabı hazırlanmıştır. Düşlerin Peşinde adlı kitabta çocukların, Umut Yolcuları adlı kitapta kadın sığınmacıların öykülerine yer verilmektedir. Web sayfamızda bu öykülere ve aynı proje kapsamında sığınmacı çocukların yaptıkları resimlere yer verilmektedir.

Daha fazla bilgi için;


MAZLUMDER (Genel Merkez)

Adres: Mithatpasa Cad. No: 21/14 Kızılay / ANKARA
Telefon : (0312) 435 7795
Web: www.mazlumder.org.tr E-posta: info@mazlumder.org.tr

İnsan Hakları Derneği (İHD)

1986 yılında kurulan İnsan Hakları Derneği, insan hakları konusunda çalışmalar yapmaktadır. İHD işkencenin önlenmesi, insan hakları ihlallerinin durdurulması ve toplumun insan hakları konusunda bilgilendirilmesi konusunda yıllardır çalışmalar yapmaktadır. İHD bir dönem mültecilerle yoğun bir şekilde ilgilenmeye başlamasına karşın daha sonra bu konuda beklenen etkinliği göstermemiştir. İHD’nin iltica konusunda bastığı iki önemli kitap bulunmaktadır. Bu kitaplardan biri Bülent Peker ve Mithat Sancar tarafından kaleme alınan “Mülteciler ve İltica Hakkı” adlı kitaptır. Diğer kitap 2001 yılında yapılan “İltica Hakkı ve Mülteciler Atölyesi” kitabıdır.

Daha fazla bilgi için;

İnsan Hakları Derneği (Genel Merkez)

Adres   : Tunalı Hilmi Cad. No: 104/4 Kavaklıdere / Ankara

Tel       : 0 312 466 49 13/14

Web: www.ihd.org.tr E-posta : ihd@ihd.org.tr

Deniz Feneri Derneği

1996 yılında yardım amaçlı bir televizyon programının fazla ilgi ve destek görmesi üzerine Deniz Feneri Derneğinin kurulması fikri ortaya çıkmıştır. Deniz Feneri Derneği 1998 yılında kurulmuş olmasına rağmen Türkiye’nin en büyük sivil yardım örgütlerinin başında gelmektedir. Deniz Feneri Derneği ihtiyaç içerisinde olan ve ikamet yerlerinde bulunan sığınmacılara ve mültecilere yardım yapmaktadır. Bunun için sığınmacıların ikamet belgelerinin fotokopisiyle, yazılı bir başvuru yapması gerekmektedir. Deniz Feneri Derneğinin sağladığı yardımlardan faydalanmak ve daha fazla bilgi için;

İstanbul Şubesi

Esenşehir Mah. Natoyolu Cad. No:263

Yukarı Dudulu Ümraniye/İstanbul

Tel: 0216 527 10 80 Fax: 0216 527 10 81

Web: www.denizfeneri.org.tr E-posta: fener@denizfeneri.org.tr

Ankara Şubesi ve Orta Anadolu Lojistik Merkezi

Eski Köy Yolu Cad. No:23 Pursaklar/Ankara

Tel:0312 527 30 30  Faks: 0312 527 30 31

İzmir Şubesi Adres:

411. Sokak No: 4/BC Pınarbaşı/İzmir

Tel 0232 478 03 33   Faks: 0232 478 39 49

ŞEVKAT DER

Muhtaç durumdaki insanlara yönelik yardım çalışmaları yürüten ŞEVKAT DER Konya’daki sığınmacılara barınma imkânı sağlamaktadır. Bilgi için;

Adres: Alaaddin Bulvarı Saray İşhanı No: 404 Meram/Konya

Tel: 0332 351 27 65    Faks: 0332 351 20 78

Uluslararası Katolik Muhacerat Komisyonu (ICMC)

ICMC, 1951 Yılında Katolik Kilisesinin mülteci, göçmen ve yerinden edilmişlere yardım amacıyla kurduğu bir örgüttür. ICMC, Amerika ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğiyle uyumlu bir şekilde çalışmaktadır. ICMC, Türkiye’de mültecilik statüsü kazanan ve Amerika’ya yerleşecek olan mültecilerin yerleştirilme işlemlerini yürütmektedir.

Daha fazla bilgi için;

Adres: Boyacık Sokak No:34 Nişantaşı/İstanbul

Tel: 0212 219 20 55

Web: www.icmc.net

VAN KADIN DERNEĞİ(VAKAD)

Van Kadın Derneği (VAKAD),kadına karşı şiddetle mücadele etmek için 2004 yılında kurulan feminist ve devletten bağımsız bir örgüttür. 2005 yılından beridir mülteci kadınlara barınma desteği vermektedir. Ayrıca mülteci kadınların da faydalanabileceği bir kadın danışma merkezimiz bulunmaktadır. Bu merkezde hukuksal ve psikolojik destek verilmektedir. Ayrıca kadınların eğitim ve sağlık hizmetleri ile ayni-nakdi yardım olanaklarından faydalanmalarında kolaylaştırıcı olmaya çalışıyoruz.

VAKAD mülteci kadınların hakları için de mücadele eden bir kuruluştur. Ulusal ve uluslararası hak örgütlerinin rapor hazırlama süreçlerine de katkı sunabilmektedir.2007 yılından beridir Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi, İnsan Hakları Derneği Van Şubesi ile birlikte “İçişleri Bakanlığı’nın Uygulama Talimatının Van’da uygulanışı” ile ilgili de rapor hazırlamaktadır.

Barınma desteği verdiğimiz mülteci kadınların barındıkları süre içinde çalışabilecekleri bir dayanışma mağazamız bulunmaktadır. Mağazaya bağış yapılan ikinci el eşyaların satışa hazırlanması mülteci kadınlar tarafından yapılmaktadır. Kadınlar çalıştıkları gün başına para kazanabilmektedirler. Mağaza için eşya bağışı gerekmektedir. 2. el eşya bağışları için MNG Kargo ile anlaşmamız vardır. Desteklerinizi bekliyoruz.

Daha fazla bilgi için;

Van Kadın Derneği

Adres: Sıhke Caddesi, Yüzüncü Yıl İş Merkezi, A Blok, Kat:2,No:49,VAN

Tel: 0432 2149015 – 2144587

Fax:0432 2149015

Web: www.vakad.org

E-mail: kadindernegi@gmail.com

vankadindernegi@hotmail.com

CARITAS

CARITAS, 1975 yılında II. Dünya Savaşının neden olduğu sorunlara çözüm bulunması amacıyla Fransa’da kurulmuştur. CARITAS, acil durumlarda gerekli yerlere yardım sağlamakta ve küçük çaplı projelere destek vermektedir. Daha fazla bilgi için;

Adres: Harbiyeçayırı Sok. No.64 Elmadağ
34373     İstanbul / Türkiye

Tel: 0212 234 45 64 / 0212.240 8801  Faks: 0212 233 11 93

Web: www.caritas.org E-posta: caritas@caritas-tr.org

Çalıştığınız örgütün sığınmacılarla, mültecilerle ilgili yaptığı çalışma varsa, bu bilgilere web sayfamızda yer verilebilmesi için multecinet@gmail.com adresine bu çalışmalar hakkında bilgi gönderebilirsiniz.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir