Hukuki Metinler

ULUSAL DÜZENLEMELER

KANUNLAR

AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 90. MADDE

BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ İDARE MAHKEMELERİ VE VERGİ MAHKEMELERİNİN KURULUŞU VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

HARÇLAR KANUNU

İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU

İSKÂN MUAFİYETLERİ NİZAMNAMESİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU

TÜRK VATANDAŞLIĞI KANUNU

TÜRK MEDENÎ KANUNU

TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN KANUN

YÖNETMELİKLER

1994 YÖNETMELİĞİ

SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK KANUNU YÖNETMELİĞİ

SHÇEK’E BAĞLI KADIN KONUKEVLERİ YÖNETMELİĞİ

SHÇEK’E BAĞLI TOPLUM MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

ÖZEL HUKUK TÜZEL KİŞİLERİ İLE KAMU KURUM VE KURULUŞLARINCA AÇILAN KADIN KONUKEVLERİ YÖNETMELİĞİ

SHÇEK AİLE DANIŞMA MERKEZLERİ YÖNETMELİĞİ

YARDIM TOPLAMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE’DE ÖĞRENİM GÖREN YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN YÖNETMELİK

SHÇEK’E BAĞLI GECE BARINAĞI YÖNETMELİĞİ

DİĞER METİNLER

22 HAZİRAN 2006 (GENELGE NO: 57)

ULUSAL EYLEM PLANI

ULUSAL EYLEM PLANI EKİ

KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ 2001

KATILIM ORTAKLIĞI BELGESİ 2003

AB İÇİN TÜRKİYE ULUSAL PROGRAMI

AİHM KARARI (JABARİ)

BAŞBAKANLIK ÇOCUK VE KADINLARA YÖNELİK ŞİDDET HAREKETLERİYLE TÖRE VE NAMUS CİNAYETLERİNİN ÖNLENMESİ İÇİN ALINACAK TEDBİRLER (GENELGE)

ULUSLARARASI DÜZENLEMELER

İNSAN HAKLARI EVRENSEL BEYANNAMESİ

MÜLTECİLERİN HUKUKİ STATÜSÜNE İLİŞKİN CENEVRE SÖZLEŞMESİ

1967 PROTOKOLÜ

ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME (ÇHS)

KADINLARA YÖNELİK HER TÜRLÜ AYRIMCILIĞIN TASFİYE EDİLMESİNE DAİR SÖZLEŞME (CEDAW)

İŞKENCEYE VE DİĞER ZALİMANE, İNSANLIK DIŞI VEYA ONUR KIRICI MUAMELE VEYA CEZAYA KARŞI SÖZLEŞME

EKONOMİK SOSYAL VE KÜLTÜREL HAKLAR ULUSLARARASI SÖZLEŞMESİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİ (11. PROTOKOL)

AVRUPA SOSYAL ŞARTI

BMMYK YÜRÜTME KOMİTESİ KARARLARI (EXCOM)

AFRİKA BİRLİĞİ ÖRGÜTÜ SÖZLEŞMESİ (ABÖ)

CARTAGENA BİLDİRİSİ

ÇOCUKLARIN VELAYETİNE İLİŞKİN KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİ İLE ÇOCUKLARIN VELAYETİNİN YENİDEN TESİSİNE İLİŞKİN AVRUPA SÖZLEŞMESİ

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir