Multeci.net Hakkında

Türkiye’de mültecilik ve sığınmacılıkla ilgili bilinenler yetersiz düzeydedir. Bu alanla ilgili çalışmalar alanda çalışan sayılı sivil toplum örgütünün, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin ve ilgili devlet birimlerinin yaptıklarıyla sınırlı kalmaktadır. Göç alanının kapsamlılığı ve zorunlu göç hareketinin kendine has nitelikler,i alanın kamuoyu tarafından takibini ve anlaşılmasını güçleştirmektedir. Dolayısıyla mültecilerin, sığınmacıların sorunlarının, durumlarının ve bu alanda yaşanan gelişmelerin kamuoyuna sağlıklı bir biçimde yansıtılmasıyla ilgili ciddi bir eksiklik bulunmaktadır.

Zorunlu göç alanında çalışan sivil toplum örgütleri, konu hakkında çalışmalar yürütmekte ancak bu çalışmalar kimi zaman alanda çalışan sivil toplum örgütleri tarafından bile bilinmemekte ve/veya takip edilememektedir. Bu durum alanla ilgili deneyimlerin paylaşılması, işbirliği geliştirilmesi konusunda sıkıntılara sebep olmaktadır.

Öte yandan mülteciler, sığınmacılar sorunlarını dile getirememekte, öznesi oldukları bu süreçte söz sahibi olamamaktadır. Alanda yaşanan sorunlarla ilgili mültecilere, sığınmacılara herhangi bir katılım ve ifade imkanı sunulmamaktadır. Mültecilere, sığınmacılara katılım ve ifade imkanının sağlanması mevcut uygulamalardaki aksaklıkların tespiti ve giderilmesi açısından büyük önem taşıdığı gibi sığınmacıları yaşadıkları travmatik sürecin zorluklarıyla başa çıkma konusunda güçlendirici bir etkiye sahip olacaktır.

Zorunlu göç, travmatik süreçleri içeren çoklu nedenlere dayalı hareketler olarak gerçekleşmektedir. Çoklu nedenlere dayalı bu süreçlerin getirdiği sorunların çözümünde birçok meslek ve disiplinin konuya ilişkin çalışmaları söz konusudur. Bu anlamda zorunlu göç alanıyla ilgili farklı disiplin ve mesleklerin etkileşimi için bir zemin sağlanmasının alana katkı sağlayacaktır.

Mülteciler ve sığınmacılarla ilgili yanlış bilgiler ve manipülasyonlar toplumda önyargılara, dışlanmalara sebep olmaktadır. Bu durum zorlu bir süreci yaşayan sığınmacıların sorunlarını artırmaktadır. Sığınma alanıyla ilgili bilgilendirici çalışmaların yürütülmesi, toplum tarafından mültecilerin, sığınmacıların tanınmasına ve toplumun onlara hoşgörülü yaklaşmasına destek olacaktır.

Zorunlu göç alanıyla ilgili bütün bu eksiklere rağmen bütünlüklü bir biçimde konuya odaklanan zorunlu göç sürecini, alanda yaşanan sıkıntıları ve olası çözümleri sığınmacıların katılımını da göz önünde bulundurarak vermeye çalışan bir imkan bulunmamaktadır.

Multeci.net web sitesi yukarıda belirtilenler çerçevesinde; insan hakları perspektifini temel alarak mültecilik ve sığınmacılık alanına dikkat çekmek, bu konuda bilinç yükseltmek, sığınmacıların, mültecilerin bu sürece dâhil edilebilmesi için imkân yaratmak, alanda çalışan sivil toplum örgütlerinin çalışmalarını desteklemek ve zorlu sığınma sürecinin sığınmacılar, mülteciler lehine gelişmesine katkı sunmak amacıyla oluşturulmuştur. Multeci.net sitesi bu misyonunu 2007 yılından beri gönüllü bir şekilde yürütmektedir.

Multeci.net sitesi ilgili herkesin katkısına açıktır. Destek için multecinet@gmail.com adresi üzerinden iletişim kurabilirsiniz.