Belgeler / Raporlar

THİK: LÜTFULLAH TACİK’İN ÖLÜMÜ VE VAN GGM RAPORU TOHAV: GÖÇ ANALİZ RAPORU 2014 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ GÖÇ VE SİYASET ARAŞTIRMALARI MERKEZİ:  SURİYELİ MÜLTECİLER: TOPLUMSAL KABUL VE UYUM ARAŞTIRMASI THİK: İSTANBUL GERİ GÖNDERME MERKEZİ RAPORU GABB KOBANÊ VE…

Read More

Multeci.net Bültenler

Sayı 1 Sayı 2 Sayı 3 Sayı 4-5 Sayı 6 Sayı 7 Sayı 8

Read More

Hukuki Metinler

ULUSAL DÜZENLEMELER KANUNLAR SOSYAL HIZMETLER VE ÇOCUK ESIRGEME KURUMU KANUNU YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN ÇOCUK KORUMA KANUNU • AİLENİN KORUNMASINA DAİR KANUN • TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI 90. MADDE • BÖLGE İDARE MAHKEMELERİ İDARE MAHKEMELERİ…

Read More
Sosyal Hizmet Mesleği ve Mültecilik

Sosyal Hizmet Mesleği ve Mültecilik

Mülteciler, ülkelerinden kaçmalarına neden olan sorunların yanında, kaçış sırasında ve gittikleri ülkelerde de pek çok sorun yaşamaktadırlar. Mültecilerin sorunlarına bilimsel ve disiplinler arası bir yaklaşımla yönelmek gerekmektedir. Mültecilik alanında sosyal hizmet uygulamalarının neler olabileceğini belirlemek…

Read More

Ruhsal Sorunlar

Mülteciler, ülkelerindeki kaçış sırasındaki sorunlar ve gittikleri ülkedeki insanların tavırları nedeniyle yoğun olarak güvensizlik duygusunu yaşayabilmektedirler. Mülteciler güvensizlik duygusunun yanında korku ve yalnızlık duygularını da yoğun olarak yaşarlar. Çünkü gittikleri ülke ve o ülkenin insanları,…

Read More
Sosyal ve Ruhsal Sorunlar

Sosyal ve Ruhsal Sorunlar

Sosyal, fiziksel sorunlar Barınma Barınma öncelikli ihtiyaçlardan biridir. Bütün insanlar yaşamlarını idame etmek için barınağa ihtiyaç duyar. Mülteciler de yeni bir ülkeye geldiklerinde öncelikle barınacak yer konusunda sıkıntı yaşarlar. Gelen mültecilerin ekonomik durumları ile karşılaşacakları…

Read More

Sivil Toplum Örgütleri

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der) Mültecilerle Dayanışma Derneği, dil, din, ırk, cinsiyet, cinsel yönelim, politik görüş farklılığı ve diğer nedenlere dayalı hiçbir ayrım gözetmeksizin ülkesinden ayrılmış mültecilerin, sığınmacıların, göçmenlerin, geçici sığınma hakkı arayan ve ikincil koruma…

Read More
Birleşmiş Milletler Göç Terimleri Sözlüğü

Birleşmiş Milletler Göç Terimleri Sözlüğü

Af Bir şahıs veya grubun, cezai ve siyasi suçlara dair yükümlülükten muaf olacağına ilişkin kanuni garanti. Uyulması ve doğru uygulanması halinde af, mültecilerin gönüllü geri dönüşünü teşvik edebilir. Afrika’daki Mülteci Sorunlarının Özel Yönlerini Kapsayan ABÖ…

Read More

Merak edilenler

Mülteci kimdir? Mültecilerin Hukuki Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi’ne göre mülteci; ırkı, dini, milliyeti, belli bir sosyal gruba mensubiyeti veya siyasi düşünceleri nedeniyle zulüm göreceği korkusu taşıyan ve bu yüzden ülkesinden ayrılan ve korkusu nedeniyle geri…

Read More

Türkiye’de İlticaya Erişim

İltica, arapça kökenli bir kelime olup güvenilir bir yere sığınma anlamına gelmektedir. İltica kavramı, mülteci olduğu iddiasıyla ülkesini terk etmek zorunda kalan insanların uluslararası korumadan faydalanması için sıklıkla kullanılmaktadır. Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesine…

Read More