Türkiye’deki Afgan mültecilerin durumu

Afgan sığınmacı ve mültecilere yönelik Mayıs 2013 tarihinden günümüze uygulanan bu politikanın aşama itibariyle giderek ayrımcı bir uygulamaya dönüştüğünü söylemek mümkün. BMMYK verilerine göre 2012 yılı içinde 30.000 civarında yeni sığınma talebi alındı ve bunlar…

Read More