Duyuru: multeci.net yeniden yapılanıyor

Multeci.net, insan hakları perspektifini temel alarak zorunlu göçü ele almak, zorunlu göç mağduru insanların durumlarının anlaşılmasına, seslerinin duyulmasına imkan vermek, alanın farklı boyutlarıyla değerlendirebilmesini mümkün kılmak, alanda çalışan örgütlerin, aktörlerin çalışmalarını desteklemek ve nihayetinde zorlu sığınma sürecinin sığınmacıların lehine gelişmesini desteklemek amacıyla 2007 yılından beri gönüllü çalışma yürütmektedir.

Gönüllü çabanın eseri olan multeci.net, alanda önemli bir boşluğu doldurmasına, samimi, yoğun bir emeğin ürünü olmasına ve uzun bir süre ihtiyaca cevap vermesine  karşın ne yazık ki zamanla göç alanının enginliğine gönüllü temelde  cevap olamayacak duruma  gelmiştir. Bu nedenle multeci.net’in yeniden yapılanması gerektiğine inanmaktayız.

Siteyi oluşturma fikrinin filizlendiği zamanki motivasyonu, heyecanı ve gönüllü ruhu koruyarak multeci.net’i misyonunu yerine getirebilecek yeterliliğe kavuşturma ve bu çalışmayı sürdürülebilir kılma konusunda  yoğun bir çaba içerisinde olacağımızın bilinmesini isteriz.

Dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bu süreçte multeci.net’in zorunlu göç alanındaki misyonunu yerine getirebilmesi konusunda sunulacak destek ve önerileri memnuniyetle karşılayacağımızı belirtmek isteriz.

İletişim ve destek için bize multecinet@gmail.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

multeci.net

Read Previous

Bilinmeyen Yön Türkiye’de ilerleyen Afganlar Raporu Yayımlandı

Read Next

STÖ ve kurumlardan Ankara Altındağ’da gerçekleşen olaylarla ilgili ortak çağrı