Ortak Mülteci Stratejileri projesi tamamlandı 

İspanya, İtalya, Yunanistan, Bulgaristan, Çekya ve Türkiye’de göç alanında uzman paydaşların yer aldığı Ortak Mülteci Stratejileri ( Common Refugees Strategies -CORES) isimli proje iki yıl süren çalışmaların sonunda Ekim, 2021 itibariyle tamamlandı. Her biri alanında uzman kurumun yer aldığı projenin Türkiye ayağındaki çalışmalar Hacettepe Üniversitesi Göç ve Siyaset Uygulama ve Araştırma Merkezi ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi tarafından yürütüldü.

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından Avrupa Birliği Erasmus+ KA2 programı kapsamında desteklenen proje kapsamında sığınmacıların yaşadıkları sorunların ortaya konulması ve sığınmacıların güçlendirilmesi amaçlandı. Proje faaliyetleri kapsamında vatandaşlık, istihdam, barınma, sağlık, eğitim ve sosyal uyum alanlarında yaşanan sorunlar ortaya konulmaya çalışılırken sığınmacıların sahip oldukları haklar ve erişebilecekleri hizmetlere yönelik bilgi düzeylerinin arttırılması da hedeflendi.

Proje çalışmaları çerçevesinde altı farklı ülkede yaşamına devam eden sığınmacıların temel politika alanlarında karşılaştıkları sorunları ortaya koyan mevcut durum raporu hazırlandı. Bununla beraber sığınmacılar ve profesyonellerle gerçekleştirilen derinlemesine görüşmeler sonucunda farklı ülkelerde yaşamlarına devam eden sığınmacıların gereksinimlerini ortaya koyan bir analiz raporu derlendi. Bu raporlardan hareketle sığınmacıların temel hak ve hizmetlere erişimlerini ele alan ve savunuculuk yapan bir bildirge (tüzük) oluşturuldu. Sığınmacıların bulundukları ülkelerdeki temel hak ve hizmetler hakkında farkındalık sahibi olmaları, sığınmacıların hak ve hizmetlere erişimlerinin arttırılması ile yerel toplum mensupları ile sığınmacılara yönelik hizmet sunumunda bulunan kurumlarda çalışanların farkındalığını arttırmak adına bir online eğitim platformu oluşturuldu.

Proje hedefleri doğrultusunda Sığınmacıların temel politika alanında karşılaştıkları sorunları ele alan ve gereksinimlerini ortaya koyan rapora http://coresproject.net/analysis/ adresinden,

Sığınmacıların haklara erişimlerini arttırmak için hazırlanan ve 11 farklı dile çevrilen bildirgeye http://coresproject.net/charter/ adresinden,

Sığınmacıların haklarını ve alabilecekleri hizmetler öğrenmeleri için geliştirilen online eğitim platformuna http://coreslearning.net adresinden erişebilirsiniz.

 

 

Read Previous

STÖ ve kurumlardan Ankara Altındağ’da gerçekleşen olaylarla ilgili ortak çağrı