Kategoriler
AB ve Iltica Göç ve mültecilik Hukuki Metinler Mültecilik hakkında

Avrupa Birliği ve İltica (Af Örgütü değerlendirmesi)

AB İltica Politikasına Eleştirel Bir Analiz: Tampere’den Düşüş 1. AB İltica Politikasına olan Gereksinim 90‟lı yılların karmaşıklığında çıkan AB iltica politikası İltica ve göç konusunda Avrupa‟da uzun zamandan beri bir işbirliği söz konusu. Başlangıcını 70‟li yıllarda TREVI 1 isimli çalışma grubu gibi hükümetler arası forumlarda görmek mümkün. 80‟li yılların ortasına kadar işbirliği sadece teknik bir […]