Kategoriler
Av. Taner Kılıç Göç ve mültecilik Hukuki Metinler Köşe Yazarları Mültecilik hakkında Uluslararası Düzenlemeler

Bir insan hakkı olarak iltica

Henüz Türkiye’de genel kamuoyu açısından ciddi anlamda bir farkındalık oluşmamış ise de bir süredir iltica hukuk sürecimizin çok önemli bir dönemeç noktasında bulunmaktayız. Taner Kılıç’ın yazısı Türkiye bu konudaki tarihi mirasından bu gün çok ayrı bir yerde duruyor ve bu konumun yine “dış faktörler” ile değişmesi gündemde. Konu hakkında ülkemizde çok az sivil toplum kuruluşu, […]

Kategoriler
Göç Göç ve mültecilik Hukuki Metinler Mültecilik hakkında Uluslararası Düzenlemeler

Birleşmiş Milletler Göç Terimleri Sözlüğü

Af Bir şahıs veya grubun, cezai ve siyasi suçlara dair yükümlülükten muaf olacağına ilişkin kanuni garanti. Uyulması ve doğru uygulanması halinde af, mültecilerin gönüllü geri dönüşünü teşvik edebilir. Afrika’daki Mülteci Sorunlarının Özel Yönlerini Kapsayan ABÖ (Afrika Birliği Örgütü) Sözleşmesi 1951 Sözleşmesi’ndeki mülteci tanımlamasından daha geniş bir mülteci tanımı sağlayan bölgesel nitelikte 1951 Sözleşmesini tamamlayıcı belge. […]