Mülteci Der Kuruldu

mderUluslararası Af Örgütü (UAÖ) Türkiye Şubesinin 16 Haziran 2007’de İzmir’de yerel Sivil Toplum Örgütlerinin katılımıyla oluşturduğu ortak çalışma grubunun çalışmaları filizlerini vermeye başladı. Öncelikle İzmir’deki sığınmacı ve kaçak göçmenler lehine bazı hizmetlerin üretilmesine önayak olan çalışma grubu çalışmalarını kurumsal bir düzeye taşıyarak 31 Ocak 2008 tarihinde Mültecilerle Dayanışma Derneğini kurdu.

UAÖ Türkiye Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Av. Taner Kılıç, Mülteci Der’in, mültecilik alanında çalışmak üzere kurulmuş örnek bir sivil toplum örgütü olduğunu belirtti. Derneğe çalışmalarında başarılar diliyoruz.

Read Previous

Bir insan hakkı olarak iltica

Read Next

Yok Sayılan İnsanlar “İranlı Kürt Mülteciler”