Ortak açıklama: STÖ’ler arasında ayrımcılık kabul edilemez

Ortak açıklama: STÖ’ler arasında ayrımcılık kabul edilemez

Türkiye’de mültecilik alanında çalışma yürüten sivil toplum örgütleri ortak bir açıklama yaparak Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Türkiye Ofisine ve Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığına çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada Barınma Merkezleriyle ilgili yapılacak olan seminere bazı sivil toplum örgütlerinin davet edilmemesinin kabul edilemez olduğu vurgulanıp daha sonra yürütülecek benzeri çalışmalar için iyimserlikten bahsedilemeyeceği belirtilmektedir. Açıklamanın tam metni şöyle:

BASINA ve KAMUOYUNA!

22.12.2008

SIĞINMACI VE MÜLTECİ KONUSUNDA ÇALIŞMA YAPAN İNSAN HAKLARI

ÖRGÜTLERİ ARASINDA AYRIMCILIK KABUL EDİLEMEZ!

İnsan Hakları Örgütlerinden Birleşmiş Milletler Mülteciler yüksek Komiserliği Türkiye Temsilciliğine ve Emniyet Genel Müdürlüğü Yabancılar Hudut iltica Daire Başkanlığı’na Mektup:

“Mültecilerle İlgili Kabul Merkezlerinin Yönetimi ve İşletimi Hakkında Seminerine insan hakları örgütlerinden bazıları davet edilmemiştir. Bu seminer çalışmasının ve bundan sonra düzenleneceği bildirilen benzeri çalışmaların, belirtilen alandaki sorunların tartışılması ve standartlarının oluşturulması için faydalı bir tartışma forumu oluşturacağına ilişkin iyimserliğimiz kalmamaktadır. Bunun sağlanabilmesi, ancak bu alanda çalışan ve belirli bir birikimi sağlayan örgütlerin ayrımcılık içermeyen bir uygulama ile bu ve benzeri çalışmalara davet edilmesi ile mümkündür”

23-26 Aralık 2008 tarihleri arasında İzmir’de BMMYK Türkiye Temsilciliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü-Yabancılar Hudut İltica Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen ve Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı’nın Göç için Küresel Fırsatlar Fonu tarafından bütçesinin karşılandığı belirtilen “Kabul Merkezlerinin yönetimi ve işletimi hakkında seminer” başlıklı bir çalışma yapılması düşünülmüş ve bu çalışmaya Görev Gücünü oluşturan Bakanlıkların İzmir Temsilcilik ve Müdürlükleri ile çeşitli Sivil Toplum Kuruluşlarından temsilciler davet edilmiştir.

Bu seminerde konunun genel olarak tartışılması; barınma ve kabul koşulları ile buna ilişkin standartların, yapı ve hizmetlerin bir forum ortamında değerlendirilmesinin amaçlandığı belirtilmiştir.

Aşağıda imzası bulunan hak örgütleri olarak bizler, bu çalışmaya bir kısmımızın davet edilirken bir kısmımızın ise davet edilmediğini görmüş ve öğrenmiş bulunuyoruz.

Özellikle, davet edilmeyen kuruluşların Türkiye’deki sığınmacı ve mülteci alanında yoğun ve dikkate

Değer çalışmaları ve bu alanda oluşturdukları kapasite dikkate alındığında, ciddi bir eksiklik olduğu

dikkatimizi çekmektedir.

Bu haliyle çalışmaya davet edilen ve edilmeyen kuruluşlar bir anlamda akreditasyon işlemine muhatap

olmuşlar gibi bir görüntü ortaya çıkmaktadır. Böylesi bir algıya neden olabilecek bir yaklaşım şekli ise tarafımızdan kabul edilemez bulunmaktadır.

Bu nedenle, mevcut seminer çalışmasının ve bundan sonra düzenleneceği bildirilen benzeri çalışmaların, belirtilen alandaki sorunların tartışılması ve standartlarının oluşturulması için faydalı bir tartışma forumu oluşturacağına ilişkin iyimserliğimizin kalmadığını, bunun sağlanabilmesinin ancak bu alanda çalışan ve belirli bir birikimi sağlayan örgütlerin ayrımcılık içermeyen bir uygulama ile bu ve benzeri çalışmalara davet edilmesi ile mümkün olduğunu, ancak böylesi ayrım gözetmeksizin yapılan davetlerin, çalışmalarda belirtilen amaçlara ulaşılabilmesi için özgür ve gerçekten üretken forumlar oluşturabileceğine dair inancımızı toplantıyı düzenleyen her iki kuruluşa da bugün birer mektupla iletmiş olduğumuzu basına ve kamuoyuna duyururuz.

Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd) – İnsan Hakları Derneği (İHD) – İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD) – İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD) – İnsan hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER) – Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der) – Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) – Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi (UAÖ-Türkiye) -Van Kadın Derneği (VAKAD)

Read Previous

İHAD aylık mülteci hakları izleme raporunu açıkladı

Read Next

Kültürler Arası Diyalog Yılı ve Avrupa Göç Paktı: 2008’in Bir Değerlendirmesi