Suriyeli mülteciler için talepler

001multecicocukMülteci Hakları Koordinasyonu’nun Türkiye’ye sığınan Suriyeli mültecilerle ilgili açıklamasında, mülteciler için yürütülen faaliyetlerin şeffaflığı, dış dünyayla temasın önündeki kısıtlamaların kaldırılması, refakatsiz küçüklere özel korunma gibi talepler yer alıyor.

Yedi örgütün katılımıyla oluşturulan Mülteci Hakları Koordinasyonu*, Suriye’den Türkiye’ye sığınan mülteciler ve devam eden toplu sığınma hareketiyle ilgili bir açıklama yaptı. Açıklamada, kamplara yerleştirilen mültecilerin dış dünyayla temasları önündeki kısıtlamaların kaldırılması, sığınmacılar arasındaki refakatsiz küçüklerin özel korunma ihtiyaçlarının karşılanması, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen faaliyetin şeffaf bir biçimde sürdürülmesi gibi taleplere yer veriliyor.

Mülteci Hakları Koordinasyonu’nun açıklamasında yer alan görüş ve talepler şöyle:

– Hükümetin ülkemize sığınan Suriyeli mültecilere sınırları açık tutma politikasını ve Hatay ilinde Kızılay imkânlarıyla kısa sürede seferber edilen destek ve karşılama faaliyetini memnuniyetle takip etmekteyiz.

– Hükümet bundan sonraki süreçte de gerek yasal yollardan gerekse sınır boyundan Türkiye’ye sığınacak Suriyelileri kabul etmeye ve koruma sağlamaya devam etmelidir.

– Gelen sığınmacıların ülkeye kabulü ve temel ihtiyaçlarının karşılanması sürecinde etnik köken, din ve benzeri etkenler etrafında herhangi bir ayrım gözetilmeksizin eşit yaklaşılmalıdır.

– Sığınmacı grubu içinde bulunabilecek refakatsiz küçükler, kadın ve çocuklar ve diğer hassas grupların özel korunma ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik tedbirler alınmalıdır.

– Sığınmacıların ülkeye kabul ve kamplarda barındırılma aşamalarında BMMYK (Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği) Türkiye Temsilciliği yetkililerinin de müdahiliyetinden ve uzmanlığından istifade edilmelidir.

– Kamplarda barındırılan Suriyeli sığınmacılara özellikle hem Suriye’de hem de Türkiye’de bulunan yakınlarıyla haberleşme ve yüz yüze görüşme imkânı tanınmalıdır; dış dünyayla temas ve iletişimleri önündeki kısıtlamalar derhal gözden geçirilmeli, kamplardaki sığınmacıların dış dünyayla haberleşme ve yakınlarıyla temas imkânları ciddi şekilde arttırılmalıdır.

– Suriye bilindiği üzere Mart ayında başlayan olaylar öncesinde önemli sayıda Filistinli ve Iraklı mülteci için bir sığınma ülkesi durumundaydı. Türkiye’ye gelen sığınmacı grubu içinde özellikle bu tipten korunmaya muhtaç üçüncü ülke vatandaşlarının BMMYK’ya ve Türkiye’deki sığınma prosedürüne erişimlerinin sağlanması çok önemlidir.

– Bugüne kadar Hatay ilinde kurulan kamplarda, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen faaliyetin düzenli ancak yeterince şeffaf olmayan bir yaklaşım içinde devam etmekte olduğunu değerlendirmekteyiz. Gerek kamplardaki genel durum ve ihtiyaçların tespiti ve karşılanması, gerekse işleyişin sivil denetimi ve hesap verebilirlik gerekleri açısından faaliyetin ulusal ve uluslararası uzman sivil toplum kuruluşlarının da izleme ve katılımına açılması gerekmektedir. Bu çerçevede, ilk olarak Mülteci Hakları Koordinasyonu’nu oluşturan yedi örgütü temsilen bir delegasyonun kamplara girişine izin verilmesini talep etmekteyiz.

* Mülteci Hakları Koordinasyonu’nda temsil edilen örgütler şunlar:

Helsinki Yurttaşlar Derneği (hYd)

İnsan Hakları Araştırmaları Derneği (İHAD)

İnsan Hakları Derneği (İHD)

İnsan Hakları Gündemi Derneği (İHGD)

İnsan Hakları ve Mazlumlar İçin Dayanışma Derneği (MAZLUMDER)

Mültecilerle Dayanışma Derneği (Mülteci-Der)

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi (UAÖ)

 

BİANET

Read Previous

Suriyeli göçmenler “karantinada”, açlık grevi başladı

Read Next

Ben bir mülteciyim