Mülteci çocuklara psikososyal destek gerekli

Gündem Çocuk Derneği’nin bilgi notuna göre, mülteci çocuklar psikososyal desteğe ihtiyaç duyuyor. Kış koşullarına uygun düzenlemeler için fonun yanısıra eğitim alabilmeleri için insan kaynağı ve malzeme de gerekiyor.

Gündem Çocuk Derneği Urfa’nın Suruç ilçesindeki kamplarda yaşayan Kobane’li çocukların durumuyla ilgili bir bilgi notu yayımladı.

Notta çadırkentlerde çocuklara yönelik temel eğitim çalışmalarının Kobane’li öğretmenlerin desteğiyle başlamış olmasına karşın eğitim mekanı, malzeme ve eğitici oyuncak ihtiyacının sürekli dile getirildiğine dikkat çekildi.

Sığınmacılar arasındaki yüzde 9’luk 0-4 yaş arası nüfusun çocuk maması ve çocuk bezine yönelik ihtiyacı da vurgulanarak bunların sürekli temin edilmesi gerektiği ifade edildi.

Sürdürülebilir bir sistem

Ayrıca kamplarda barınma, gıda, sağlık gibi temel ihtiyaçların başta belediye olmak üzere, ulusal ve uluslararası sivil toplum kuruluşları tarafından karşılandığının vurgulandığı notta ağırlaşan kış koşullarının beraberinde sürdürülebilir kaynak ve fon ihtiyacını getirdiği de belirtildi.

“Kamplarda ikamet edenlerin çoğunluğu çocuk ve gençlerden oluşmaktadır. Yaş gruplarına göre dağılıma bakıldığında;  genel nüfusun yüzde 9’unu 0-4 yaş, yüzde 6’sını 3-5 yaş, yüzde 20’sini ise 6-17 yaş arası çocuk nüfusu oluşturmaktadır.

“Buna göre 17 yaş altındaki çocuk sayısı yüzde 35’i bulmaktadır (18-59 yaş arası nüfusun oranı yüzde 24 iken 60 yaş üstü nüfusun oranı ise yüzde 3’ü bulmaktadır).”

Psikososyal destek

Bilgi notunda çocuk ve gençlere yönelik psikososyal destek hizmetlerine ihtiyaç olduğuna da değinildi.

“Kobane’li çocuk ve gençlerin insanca yaşama haklarına yönelik temel ihtiyaçların karşılanmasının yanı sıra, yerinden edilmiş olmanın getirdiği güvensizlik ve savaş ortamının yarattığı travmanın etkilerini azaltacak sistemli çalışmaların yapılması çok önemli gözükmektedir.”

Eğitim hakkı

Notta dikkat çekilen acil ihtiyaçlar ve öneriler şöyle yer aldı:

*Çocuk ve gençlerin psiko-sosyal gelişimlerine uygun şekilde temel ihtiyaçları karşılanmalı, düzenli olarak beslenme, barınma ve sağlık hizmetlerinden yararlanmaları sağlanmalı.

* Çocukların eğitim haklarından mahrum kalmamaları ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi için kış koşullarına ve çocukların sağlıklı gelişimine uygun sürdürülebilir eğitim mekanları oluşturulmalı.

Bunun için eğitim çadırları kış koşullarına uygun hale getirilmeli ve eğitim faaliyetlerinin sürdürülebilir ve sistematik hale getirilmesi için insan kaynağı ve eğitim malzemesi (kırtasiye malzemesi, eğitici oyuncaklar, kitap, defter vb.) sağlanmalı.

* Ayrıca çadırkentlerin yanı sıra mahalle ve köylerde yaşayan çocuk ve gençlere yönelik eğitim faaliyetleri ve psiko-sosyal çalışmalar da gerçekleştirilmeli.

* İhtiyaçların karşılanması ve bu doğrultuda çalışmaların yapılması için, kamu kurumları, yerel yönetimler ve sivil toplum örgütleri arasında koordinasyonun ve bilgi akışının sağlanması gerekli.

Destek ve ifade alanları

* Katılım odaklı yöntemlerle çadırkentlerde yaşayan çocuk ve gençlerin ihtiyaçları belirlenerek bu ihtiyaçlar doğrultusunda faaliyetler gerçekleştirilmeli.

* Çocuk ve gençlere yönelik yapılacak çalışmalarda çocukların kendilerini ifade edebilecekleri araç ve ortamların oluşturulmasına öncelik verilmeli.

* Çocukların ve gençlerin güçlenmelerine yönelik sistemli psiko-sosyal destek çalışmalarının gerçekleştirilebileceği mekanlar oluşturulmalı ve bu çalışmaların sistematik olarak gerçekleştirilmeli.

* Psikososyal destek ve eğitim çalışmaları dışında çocuklara özel çocuk dostu mekanların oluşturulması gerekiyor.

Bilgi notunun verileri

Kasım 2014’te devlet kurumlarının verdiği resmi rakamlara göre 200 bin kişi Türkiye’ye giriş yaptı.

Kobanê Kriz Koordinasyonu’nun Kasım 2014 rapora göre, sayılar gün geçtikçe değişmekle birlikte sınırdan geçen kişi sayısı yaklaşık 180 bin.

Sayılar farklı raporlara göre değişmekle birlikte Yaklaşık 50 bin mülteci kayıt altına alındı.

Urfa’nın Suruç ilçesindeki kamplarda yaşayan Kobane’li çocukların durumuna ilişkin bilgi notu, 28 Kasım-4 Aralık 2014 tarihlerinde; Sahne Dışı Sokak Tiyatrosu tarafından düzenlenen Suruç Çocuk Şenliği etkinliklerinde gerçekleştirilen video atölyesi sürecinde edinilen bilgi ve izlenimler ile savaş ve zorunlu göçten etkilenen çocuklara eğitim ve psiko-sosyal alanda desteği amaçlayan eğitimcilerden oluşan Barış İçin Eğitimciler Girişimi çalışma raporlarından yararlanılarak hazırlandı.

Bilgi notunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

BİANET

Read Previous

Suriyeli mülteciler nasıl yaşıyor?

Read Next

Mülteci işçi sömürüsü!