“Sınırlarda Ölüm: Güney AB Dış Sınırlarında Göçmen Ölümleri” veri tabanı yayınlandı

01vuamsterdam“Sınırlarda Ölüm; Güney AB dış sınırlarında Göçmen Ölümleri” başlıklı veritabanı Lahey’de 12 Mayıs’ta yapılan basın açıklaması ile yayınlanmaya başladı.

 

Amsterdam VU Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yürütülen 5 yıllık bir araştırma projesi olan “The Human Costs of Border Control”un bir alt çalışması olan proje kapsamında İspanya, Malta, İtalya, Cebelitarık ve Yunanistan bir yıl içerisinde 563 nüfus dairesinden göçmen, mülteci ölümleri verileri (verilere http://www.borderdeaths.org/ adresinden ulaşılabilir) toplandı. Veritabanının yayınlanması dolayısıyla Prof. Thomas Spijkerboer tarafından yapılan basın açıklamasında Avrupa Konseyi bünyesinde bir Avrupa Göçmen Ölümlerini İzleme Merkezi kurulması Avrupa ülkelerinin veri toplamaya devam etmeleri önerildi.

Avrupa Göçmen Ölümlerini İzleme Merkezi kurulmasının Avrupa göç politikalarına yol göstermesi, sınırlardaki ölümleri azaltması ve daha fazla insanın teşhisi açısından önemli olduğu vurgulanan basın açıklamasının tam metni şöyle:

Avrupa Göçmen Ölümlerini İzleme Merkezi Kurulmalı

12 Mayıs 2015 tarihinde, Amsterdam VU Üniversitesi araştırmacıları 1990-2013 yılları arasında Güney Avrupa sınırlarında yaşamlarını kaybeden göçmenlerin resmi ölüm kayıtlarına dayanan bir sınır ölümleri veritabanını yayınlayacaklar. Avrupa Konseyi bünyesinde kurulacak bir Avrupa Göçmen Ölümlerini İzleme Merkezi ile Avrupa ülkelerinin veri toplamaya devam etmelerini öneriyorlar. Sözkonusu Avrupa Göçmen Ölümlerini İzleme Merkezi, iki hedefin gerçekleştirilmesine yardımcı olacaktır:

1. Avrupa göç politikalarına yol göstererek, sınırlardaki ölümleri azaltmak
Çok sayıda göçmenin sınırlarında yaşamını yitirmesine ilişkin Avrupa’nın politik görüşü, dar bir yaklaşımla şekillenmekte. Geçtiğimiz 25 yıl içerisinde, düzensiz göçe karşı yürütülen mücadele yoğunlaşırken, yaşamını kaybeden insanların sayısı arttı. Prof. Thomas Spijkerboer bu iki gelişmenin bağlantılı olabileceğini dile getirerek, artan ölümlerin Avrupa politikalarının öngörülmeyen etkisi olabileceğini belirtiyor. Avrupa Göçmen Ölümlerini İzleme Merkezi, göçmen ölümlerine ilişkin veri toplayarak, Avrupa politikalarının etkisini değerlendirebilir ve kanıt-temelli politikalar oluşturulmasına destek verebilir.

2. Daha fazla insanın teşhisi
Yaşamını yitiren göçmenlerden sadece yarısına yakınının kimliği teşhis edilebildi. Ölen göçmenlerin kimlik teşhisi oldukça zor. Yerel yetkililerin başarılı olması, tesadüflere, harcadıkları çabaya, bilgi ve deneyimlerine bağlı. Tamara Last, AB dış sınırları boyunca yerel yetkililerin, Avrupa’nın desteği ve yönlendirmesi olmadan, sınır geçişleri sırasında hayatlarını kaybedenlerin işlemleri ile başbaşa bırakıldıklarını belirtiyor. Yaşamını yitiren göçmenlerin kimliklerinin teşhisi, kişinin onuru ve yakınları açısından çok önem taşıyor. Veritabanı, kimlikleri teşhis edilebilen göçmenlerin sayısının, zaman ve bölgelere göre ciddi farklılıklar taşıdığını gösteriyor. Avrupa Göçmen Ölümlerini İzleme Merkezi, sınır boyunca yaşamlarını yitiren göçmenlerin teşhisi için etkili prosedürler geliştirerek, bu bölgelerde çalışan yerel yetkililerin çabalarına önemli bir destek verebilir.


Veritabanı, Balkanlar, Ortadoğu, Kuzey ve Batı Afrika’dan, Güney AB ülkelerine erişmeye çalışırken, yaşamlarını kaybeden ve bedenleri Avrupa’da bulunan ya da getirilen 3.188 insanın kişisel bilgilerini içeriyor. Ölüm tarihi ve yeri, ölüm nedeni, cinsiyet, yaş, milliyet ve kişinin teşhis edilip, edilemediği gibi bilgileri içermesi nedeniyle özgün ve ilk kez gerçekleştirilen bir veritabanı. Geçtiğimiz bir yıl içerisinde, 13 alan araştırmacısı, İspanya, İtalya, Yunanistan, Malta, ve Cebelitarık’ta 563 yerel nüfus dairesini ziyaret etti ve ölüm belgelerinden bilgi topladı. Prof. Thomas Spijkerboer “Bu veritabanının, Avrupa ülkelerinin onlarca yıldır süren umursamazlığının altını çizdiğini” belirterek, “tüm bu süreç boyunca, sözkonusu bilgiler mevcuttu ancak toplamamayı seçtiler” diyor.

Read Previous

Akdeniz Mağripli çocukların mezarlığı…

Read Next

Meet the Windcrest Academic Decathlon Team