16. TİHHK Sonuç Bildirgesi: Mülteci Alanındaki Hak Siyaseti Mültecilerle Beraber Yürütmeli

Türkiye İnsan Hakları Vakfı ve İnsan Hakları Derneği tarafından 16. kez düzenlenen Türkiye İnsan Hakları Hareketi Konferansı’nın (TİHHK) sonuç bildirgesi açıklandı. Konferansın ana çalışma grubundan biri de ‘Göç ve Sığınma Hakkının İlgasına Karşı Hak Siyaseti’ üzerine idi. Çalışma grubunda, mülteci hakları üzerine hak savunuculuğu yapan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile akademisyenler yer aldı.

Çalışma grubunda mültecilerin güçlenmesi ve özneleşmesi için savunu ve dayanışma süreçlerine eşit aktörler olarak katılabilmeleri kritik önem taşıdığı vurgulandı. Bu nedenle, mülteci alanındaki hak siyasetinin bizzat mültecilerle beraber yürütülmesi, mültecilerin olası risklerden sakınabileceği fakat aynı zamanda eşit aktörler olarak katılabileceği biraradalık formları yaratılması gerektiğinin altı çizildi. Ayrıca mülteci topluluğu içindeki yazar, araştırmacı, sanatçı, gazetecilerin kamusal alanda, basılı/dijital medyada görünürlüklerini arttırmaya yönelik çalışmalara özel önem verilmesi gerektiği de ifade edildi.

Çalışma Grubunun Önerileri:

1 Mültecilere yönelik sivil toplum çalışmalarında hak temelli savunuculuğun ana­akımlaştırılması; hizmet sunumunda bahşedici ve hiyerarşik ilişkilenme modellerinin/pratiklerinin eleştirilmesi ve dönüştürülmesi.

2. Mültecilerin eşit özneler olarak iştirak edebilecekleri ortak yaşam ve örgütlenme pratiklerinin öncelikle yerellerden başlayarak hayata geçirilmesi.

3. Mülteci topluluğundaki kadınların her bakımdan güçlenmesine yönelik; topluluğunun geleceğine yön verecek genç kuşağın demokratik siyasete katılım kanallarını açmaya yönelik; ve mülteci topluluğu içindeki entelektüellerin (yazar, araştırmacı, sanatçı, gazeteci vb.) kamusal alanda, basılı/dijital medyada ve ilgili tüm mecralarda görünürlüklerini arttırmaya yönelik çalışmalara özel önem verilmesi.

4. Emek ve demokrasi güçleri arasında mültecilere yönelik önyargılarla mücadele edilmesi ve hak siyaseti temelinde ortaklaşma aranması.

5. Hizmet sağlayıcı örgüt ve kurumlar arasında hak temelli yaklaşımın yaygınlaşması için farklı meslek gruplarıyla (sağlıkçılar, öğretmenler, sosyal hizmet uzmanları vb.) işbirliği ve eğitim çalışmaları yapılmas

Grubun katılımcıları:

A. Didem Danış, Çiçek Aktaş, Erhan Keleşoğlu, Gülseren Yoleri, Levent Tevfik Ayaşlıoğlu, Lülüfer Körükmez, Metehan Ud, Pırıl Erçoban, Seda Altuğ, Taner Kılıç, Tuba Dokur, Yüksel Taşkın

Konferansın sonuç metnini okumak için görsele tıklayabilirsiniz

Read Previous

Medya Radar’a 1 Haftada 174 Haber Takıldı

Read Next

Medya Radar 3. Hafta: Mülteci Haklarına Dair Çalışmalar Gündem Olamadı