UAÖ’nün Mülteciler İçin Hükümete Tavsiyeleri

“Mültecilere yönelik coğrafi sınırlama kaldırılsın” diyen Af Örgütü Hükümet’e: “STK’lerle dayanışın.”

“İki Arada Bir Derede: Türkiye’deki Mültecilere Koruma Sağlanmıyor” isimli raporunu bugün bir basın toplantısıyla basına tanıtan Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Türkiye’yi Uluslararası standartlara uygun iltica hukuku oluşturmaya çağırdı.Sabancı Üniversitesi Karaköy İletişim Merkezi’nde düzenlenen toplantıda konuşan UAÖ Türkiye Araştırmacısı Andrew Gardner “Bu prosedür, uluslararası korumaya ihtiyaç duyan herkesin tanınmasını, gerekli korumanın sağlanmasını ve sığınmacılar ile mültecilerin haklarına tamamen saygı gösterilmesini garanti altına almalı” dedi.
Mültecilerle ilgili çalışan sivil toplum örgütleri, avukatlar, bakanlar ve çeşitli kurumların yanı sıra Türkiye’de bulunan mültecilerle yapılan görüşmelerin sonucunda hazırlanan raporun tanıtım toplantısına UAÖ Türkiye Direktörü Ville S. Forsman ve Türkiye Şubesi Mülteciler Koordinatörü Volkan Görendağ da katıldı.

Tavsiyeler

“Mülteci Sözleşmesi’ne konulan coğrafi sınırlama kaldırılsın” diyen Gardner “Mülteci, sığınmacı ve uluslararası korumaya ihtiyaç duyabilecek diğer kişileri etkileyecek tüm birincil ve ikincil yasal düzenlemelerin hazırlanmasında ve uygulanmasında mültecilere destek veren kuruluşlar ve BMMYK ile etkin görüşmeler yapılsın” diye konuştu.

“Coğrafi sınırları içinde ya da dışında, Türkiye’nin yargı yetkisi altındaki uluslararası korumaya ihtiyaç duyabilecek herkesin adil ve etkin bir mülteci belirleme statüsü prosedürüne erişimi sağlanmalı” denilen raporda bunu sağlayabilmek için Türkiye makamlarına şu tavsiyelerde bulunuluyor:

* Uluslararası korumaya ihtiyaç duyabilecek kişilere sığınma prosedürü konusunda anladıkları bir dilde gerekli bilgi verilsin ve bu kişilerin hukuki yardıma erişimleri sağlansın,

* Sözlü ya da yazılı yapılan tüm sığınma başvuruları, gerektiğinde eğitimli ve deneyimli çevirmenlerin yardımıyla, bekletilmeden alınarak gerekli işlemler yapılsın. Tüm sığınma başvuruları bu alanda uzmanlaşmış ve bağımsız yetkili bir merkezi karar organına sunulsun,

* İlgili devlet görevlilerine, sığınma başvurularını alma konusundaki yükümlülükleri ile ilgili eğitim verilsin. Sığınma başvurularını almayı reddeden ve/veya başvuruları yetkili birime göndermeyen devlet görevlileri hakkında derhal ve etkin bir soruşturma başlatılsın,

* Sığınmacılara karşı yükümlülüklerin uluslararası iltica standartlarına uygun bir şekilde yerine getirilebilmesi için, kişilerin prosedürel haklarının korunduğu ulusal bir mülteci statüsü belirleme prosedürü için gerekli yasalar çıkarılsın ve yasaların uygulanması sağlansın,

* Mülteci statüsü tanınmamış kişiler de dahil olmak üzere, uluslararası korumaya ihtiyaç duyabilecek herkesin ciddi insan hakları ihlallerine maruz kalma riski altında oldukları yerlere zorla geri gönderilmemeleri sağlanmalı ve iddialarının incelenmesi için gerekli prosedürler oluşturulsun.(BÇ)

Kaynak: Binaet

Read Previous

Bir umut adası hikayesi ( I )

Read Next

“Hepimiz aynı kayıktayız”