Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasası Kabul Edildi

0bia490-327Meclis’te kabul edilen Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasası’na göre, yabancılar menşe ülkesine, transit gideceği ülkeye veya üçüncü bir ülkeye sınırdışı edilebilecek, hayatının veya hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemeyecek.

 

 

Yasa yabancıların temel olarak Türkiye’ye girişleri, kalışları ve çıkışları ile sağlanacak korumanın kapsamına ve uygulanmasına ilişkin esasları içeriyor.

Sınırdışı düzenlemesi

Yabancıların sınırdışı edilmesi de yeni yasada düzenlemeye tabi tutuluyor.

Yeni yasaya göre, yasa kapsamındaki hiç kimse işkenceye, insanlık dışı, onur kırıcı ceza, muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiyeti, belli bir toplumsal gruba mensubiyeti, siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının, hürriyetinin tehdit altında bulunacağı bir yere gönderilemeyecek.

Mahkemeye itiraz hakkı

Sınırdışı etme kararıyla yabancılar menşe ülkesine veya transit gideceği ülkeye ya da üçüncü bir ülkeye sınırdışı edilebilecek.

Yasada sınırdışı etme kararına yönelik mahkemeye başvurma hakkı da düzenleniyor.

Buna göre sınırdışı etme kararına karşı kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde idare mahkemesine başvurulabilecek. Başvurular da 15 gün içinde sonuçlandırılacak. Mahkemenin bu konuda verdiği karar kesin olacak.

Kimler sınırdışı edilebilir

Yasada sınırdışı etme kararının alınabileceği durumlar şöyle düzenleniyor:

”Terör örgütü yöneticisi, üyesi, destekleyicisi veya çıkar amaçlı suç örgütü yöneticisi, üyesi veya destekleyicisi olanlar, Türkiye’ye giriş, vize ve ikamet izinleri için yapılan işlemlerde gerçek dışı bilgi ve sahte belge kullananlar, Türkiye’de bulunduğu süre zarfında geçimini meşru olmayan yollardan sağlayanlar, kamu düzeni veya kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından tehdit oluşturanlar, vize veya vize muafiyeti süresini 10 günden fazla aşanlar veya vizesi iptal edilenler, ikamet izinleri iptal edilenler, ikamet izni bulunup da süresinin sona ermesinden itibaren kabul edilebilir gerekçesi olmadan ikamet izni süresini 10 günden fazla ihlal edenler, çalışma izni olmadan çalıştığı tespit edilenler, Türkiye’ye yasal giriş veya Türkiye’den yasal çıkış hükümlerini ihlal edenler, hakkında Türkiye’ye giriş yasağı bulunmasına rağmen Türkiye’ye geldiği tespit edilenler, ikamet izni uzatma başvurulan reddedilenlerden 10 gün içinde Türkiye’den çıkış yapmayanlar.”

Kimler sınırdışı edilemez

Yasada sınırdışı etme kararı alınamayacak yabancılara da yer veriliyor.

”Sınırdışı edileceği ülkede ölüm cezasına, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya muameleye maruz kalacağı konusunda ciddi emare bulunanlar, ciddi sağlık sorunları, yaş ve hamilelik durumu nedeniyle seyahat etmesi riskli görülenler, hayati tehlike arz eden hastalıklar için tedavisi devam etmekteyken sınırdışı edileceği ülkede tedavi imkanı bulunmayanlar, mağdur destek sürecinden yararlanmakta olan insan ticareti mağdurları, tedavileri tamamlanıncaya kadar, psikolojik, fiziksel veya cinsel şiddet mağdurları, idari gözetime alınan yabancılar, geri gönderme merkezlerinde tutulacak.”

Göç İdaresi Müdürlüğü

Yasada yer alan düzenlemelere göre İçişleri Bakanlığı’na bağlı olarak, göç alanına ilişkin politika ve stratejileri uygulamak üzere Göç İdaresi Genel Müdürlüğü kurulacak.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü, Türkiye dışında olup da kamu düzeni, kamu güvenliği ya da kamu sağlığı açısından Türkiye’ye girmesinde sakınca görülen yabancıların Türkiye’ye girişini yasaklayabilecek.

İnsan ticareti mağdurlarının korunmasına ilişkin işlemleri yürütecek, Türkiye’deki vatansız kişileri tespit edecek, düzensiz göçle mücadelede kurumlar arasında koordinasyonu sağlayacak.

Uluslararası koruma

Yeni yasaya göre uluslararası koruma başvurularında işkence, cinsel saldırı ya da diğer ciddi psikolojik, bedensel ya da cinsel şiddete maruz kalan kişilere, yeterli tedavi imkanı sağlanacak.

Uluslararası koruma talebinde bulunan başvuru sahipleri, sadece uluslararası koruma başvurusunda bulunmalarından dolayı idari gözetim altına alınamayacak.

Yasada, başvuru sahiplerinin idari gözetim altına alınabileceği haller ise “kimlik veya vatandaşlık bilgilerinin doğruluğuyla ilgili ciddi şüphe varsa, sınır kapılarında usulüne aykırı olarak ülkeye girmekten alıkonulması, kamu düzeni veya kamu güvenliği açısından ciddi tehlike oluşturması” olarak belirtiliyor.

Haber: Bianet

 Yabancılar ve Uluslararası Koruma Yasası

Read Previous

Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kabul edildi

Read Next

Afgan mülteci çocukları neden intihar ediyor?