Afgan Mülteciler: Suriye’li mültecilere sağlanan sağlık hizmetini istiyoruz

0112Türkiye’de bulunan Afgan mültecilerin, sığınmacıların yaşadığı sağlık sorunlarıyla ilgili Türkiye Afgan Mülteci Koordinasyonu sitemize bir mektup yolladı. Mektupta Afgan mültecilerin yaşadıkları sağlık sorunlarına dikkat çekilirken Suriye’li mültecilere sağlanan sağlık yardımının ayrımsız bir şekilde kendilerine de sağlanması talep ediliyor. Mektubu orjinal haliyle ilgili kamuoyuyla paylaşıyoruz. 

Sayın Yetkili,

Biz Afganistan uyruklu sığınmacılar, savaşlarla harap olmuş fakir ülkemizi zulüm tehdidi altında bulunduğumuz için terk etmek zorunda kaldık ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ne sığındık. Üçüncü bir ülkeye yerleştirilmeyi beklediğimiz süre boyunca bizi himaye altına alan T.C.  Devleti’ne uzattığı dostluk ve yardım eli için gönülden borçlu ve müteşekkiriz.

Birleşmiş Milletler (BM), Afganların sorunlarıyla ilgili yeterli bilgiye sahip olmasına rağmen ne yazık ki sığınma süreci geciktirilmektedir ve mülteciler ile yakından ilgilenmiyor.

Sığınmacıların çalışma izni alabilmeleri neredeyse imkansızdır. Çünkü Çalışma izninin verilmesi çeşitli kıstaslara bağlıdır. Ağır işlerle uğraşmakta; izinsiz çalıştıkları tespit edildiğinde ise, yüksek ücretler ödemek zorunda kalmaktadırlar..saglık sigortaları yok.BM de maddi olarak hiç bir yardım etmiyor.Bu faktörler sığınmacıları yardım kurumlarına muhtaç bırakmakta ve hayatlarını sürdürebilmeleri için dilenmeye zorlamaktadır.

Bir mülteci ailede doğan çocuğa herhangi bir sağlık ve tıbbi hizmet sağlanmamakta ve onlar Türkiye’den ayrılana kadar herhangi bir vatandaşlığa ve eğitim olanağına olmadan yaşamaktadırlar.

Kronik hastalıklardan kaynaklı ilaç kullanımı ihtiyacının yanı sıra çok çeşitli hastalıklardan kaynaklı ilaç talebini karşılayamıyorlar. Çok zor durumdalar. Bazi mülteciler tedavi olmadığı için vefat ettiler.

Suriyeli sığınmacıların diğer kamusal sağlık kuruluşlarından sağlık hizmeti almalarında olumlu ilerlemeleri görebiliyoruz Ancak Afgan sığınmacıların muayene ve tetkikleri sonucu düzenlenen tedavileri için gerekli olan ilaçları halen karşılanmıyor. Acilen çözülmesi gereken bir sorun.

Suriyeli sığınmacılar için anlaşmalı eczaneler yoluyla ilaç sorununun giderilmesi yönteminin Afgan sığınmacılar için de sağlanılması insani, vicdani, tıbbi ve her şeyden önemlisi kamusal bir zorunluluktur”.

Türkiyedeki çeşitli eczanelerle yapılan anlaşma gereği tedavi bedelleri karşılanan Suriyeli sığınmacılara tanınan bu hak, bir an önce Afgan sığınmacılara da tanınmalı.

Burada belirttiğimiz sorunlar ve kaygılarla ilgili olumlu değişiklikler görmeyi umut ediyoruz.sizin her türü desteğinizi bekliyoruz.

 

Afgan multecilerin kordinatoru

 

Not: Afgan Mülteci Koordinasyonuyla iletişime geçmek için bize multecinet@gmail.com adresinden ulaşabilirsiniz. 

Read Previous

Sınırda bozulan kimya

Read Next

Mülteciler için sahne alacaklar