Pêwendî

Ji bo hûn bi me re pêwendiyê daynin agahiyên li jêr hatine nivîsîn bi kar bînin.

Navnîşan:

e-Peyam: info@multeci.net

Web: www.multeci.net

Read Previous

Göç yolları – Şiir

Read Next

الحمایة الدولیة و دخول سوق العمل