Pêwendî

Ji bo hûn bi me re pêwendiyê daynin agahiyên li jêr hatine nivîsîn bi kar bînin. Navnîşan: e-Peyam: info@multeci.net Web: www.multeci.net

Read More