Watch Now

Hot Topics

Hukuki Metinler

madde14.org iltica ve göç alanındaki bilgi ve belgeleri bir araya getirmeyi hedefleyen bir bilgi bankasıdır. Türkiye’ye odaklanmakla beraber Yunanistan başta olmak üzere, komşu ülkeler ve Avrupa Birliği’ne ilişkin önemli belgeleri, raporları, ulusal ve uluslararası mevzuat ile diğer ilgili belgeleri barındırmaktadır. Ulusal Düzenlemeler Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 90. Madde Madde 90 – Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve...

Follow Us