Türkiye’nin İltica Politikası

Türkiye’nin İltica Politikası

Türkiye’nin iltica politikası yıllar boyunca yasal düzenlemelerle değil idari tasarruflarla şekillenmiştir. Bu durum İskan Kanunun kabul edilmesinden ve Mültecilerin Hukuki Durumuna İlişkin Cenevre Sözleşmesine imza atılmasından sonra da aynı şekilde devam etmiştir. Türkiye’nin iltica hareketleri…

Read More

Mülteciler günü ardından

Dünyada ve Türkiye’de elbette sürekli önemli olaylar oluyor; internet, gazete ve televizyonlarda önümüze haber olarak sunulan her bir bilginin elbette kendine göre bir haber değeri var. Her bir haber bizi siyasi, ekonomik veya insani açıdan…

Read More

Demokratik açılım ve Mahmur Kampı mültecileri

Türkiye’de, her şeyden önce, onyıllardır akan kanın durmasına yönelik umudum, beni demokratik açılımı desteklemeye yöneltiyor. Son zamanlarda aklıselim insanlar tarafından demokratik açılımın geliştirilmesine ilişkin yapılan tartışmaları önemsiyorum. Konunun TBMM’de tartışılması bundan 10 yıl önce hayal…

Read More

Mahmur’dan dönüş

Uzun yıllardır konuşulan Mahmur mülteci kampı bu kez Türkiye’de çok önemli bir politik açılımın önemli bir paragrafı olarak gündeme geldi. Mültecilerin kendi ülkelerine dönmeleri için elbette o ülkede olumlu anlamda ciddi bir değişiklik olması, en…

Read More

‘Aylak’ mülteciler

Gerek yaşananlar, gerekse yaşananların yansı(tıl)ma biçimi nedeniyle mültecilerle ilgili aklımıza işlenen, kalıplar, yargılar var. Özellikle konuya yabancı olup; haberlerden, televizyonlardan anlatıldığı kadarını görmekse söz konusu olan, o anlatılanlarla onları tanımak, ‘anlamak’ gayet olağan görülür. Düşünelim…

Read More

Mültecilerin Sesi

Çoğu zaman en zor şey derdini anlatabilmek. Konuşulan dil aynı olunca bile derdini anlatabilmek kolay değil. Uygun kelimelerin seçilmesi, kelimelerin cümlede anlamlı olabilecek şekilde dizilmesi ve vurgunun doğru yerde yapılması kolaylaştırır anlatılmak isteneni. Ama bunlar…

Read More

Masumiyeti kirleten korkular

Sığınmacılarla ilgili her şeyin bilinmesi ve her yaptıklarının gözetlenmesi istenir. Hasta olacaksa bile bunun bilinmesi gerekir. Emniyetin ona hastaneye gitme hakkı vermesi gerekir. Yoksa gidemez. Her hafta emniyete gidip imza atması, bir anlamda “ben buradayım…

Read More

Mültecilere istatistiklerden bakmak

2009 Dünya Mülteciler Günü için Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği “gerçek insanlar gerçek ihtiyaçlar” temasını belirlemiş durumda. Bu temanın asıl amacı mültecilerin sorun olarak yansıtılması önyargısını aşmak ve mültecilerin de diğer insanlarla aynı ihtiyaçlara sahip…

Read More

Sığınmacı ve mülteci kadınlar

Dünyadaki mültecilerin çoğunluğunun az gelişmiş ülkelerden olması gibi, sığınmacı ve mülteci kadınlar doğal olarak gelişmekte olan diğer ülkelerdeki yoksulluk, yetersiz gıda, güvenli içme suyu eksikliği, büyük aileler, çocuk ölümündeki yüksek oranlar ve zayıf sağlık bakımı…

Read More

20 Haziran mülteci dansı

20 Haziran muhtemel bir telaş zamanıdır mültecilerle çalışan sivil toplum örgütleri ve Birleşmiş Milletler Yüksek Komiserliği için. Haliyle yılda bir günün mültecilere adanmış olması bazı etkinliklerin yapılmasını zorunlu kılıyor. 20 Hazirana yaklaşıldıkça yapılabileceklerle ilgili kafası…

Read More

Bir umut adası hikayesi ( II )

Yurdundan, evinden ayrılmış, ayrılmak zorunda kalmış herkes için yaşayabileceği, hayatını devam ettirebileceği bir yer bulma öncelikli işlerden biridir. Savaş sonrası durumda ise sığınacak yer arayan insan sayısı fazla ve sığınacak bir yer bulma daha zordur.…

Read More

“Hepimiz aynı kayıktayız”

Bir süre önce Akdeniz’de Libya ile İtalya arasındaki alanda yine yeni bir trajedi yaşandı. Libya açıklarında batan iki tekneden yüzlerce kişinin öldüğü tahmin ediliyor. Sonraki günlerde bir Türk gemisinin Akdeniz’de kurtardığı onlarca Afrikalının hangi ülkeye…

Read More

Bir umut adası hikayesi ( I )

Göç hayatın ayrılmaz bir parçası ola geldi hep. Ama savaşların, savaşan tarafların gölgesinde yaşananların doğal sonucu ve üzerinde durulmasına gerek olmayan bir ayrıntı olarak hep sonlarda önemsiz bir ilgiyle ele alındı. Savaşlarla dünyanın şekillendiği böylesi…

Read More
Uzbek Refugees

Uzbek Refugees

This incident was spoken of and recorded in a very limited sphere with the witnessing of very few individuals as a case of asylum that doesn’t fit into our historical heritage and that shall be…

Read More

“Özbek mülteciler” olayı

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’de kötü bir olay yaşandı. Bu olay, iltica konusu açıldığında hep övünülerek sözü edilen bu alandaki tarihi mirasımız ile hiç örtüşmeyen ve tarihimize kötü bir sayfa olarak eklenecek bir iltica vak’ası olarak az…

Read More

Dünya insanı olma duygusu ve sorumluluğu ( II )

Dünya insanı olma duygusu ve sorumluluğu kolayca sırtlanabilecek bir yük değil. Önyargılardan, basmakalıp, alışageldiğimiz tutum ve davranışlardan uzakta karşımızdakine bakmak ve onu anlamaya çalışarak tanımak kolay mı? Zamanında belki Mehmet Uzun da önyargılarıyla insanları değerlendirdi…

Read More

2009’da mülteciler ve mülteci hakları

2009, Türkiye de önemli insan hakları tartışmaları, içeride ve dışarıda politik açılımlar, yerel seçimler, AB üyelik müzakere süreci ve bu kapsamda yapılanların yoğun olarak konuşulduğu bir yıl oldu. Özellikle son aylarda Kürt sorunu ve ordunun…

Read More

Yunanistan Notları

Mülteci haklarıyla ilgili çalışmalara katılmak üzere Yunanistan’a giden insan hakları savunucusu Taner Kılıç gözlemlerini sitemiz okurları için yazıya döktü. Gözlemlerini, deneyimlerini dikkatli bir şekilde kaleme alan Kılıç, bu yazısıyla katıldığı, tanık olduğu çalışmaları detaylarıyla öğrenmemize…

Read More

AIDS ve mülteciler

Günümüzde dünyada 40 milyon civarında mülteci ve yerinden edilmiş insan bulunmaktadır. Bu kişiler savaş, sivil kargaşa, sel, deprem, kıtlık gibi acil durumlar nedeniyle ülkelerinden ayrılmakta ve genellikle özel mülteci kamplarında yaşamaktadırlar. Bu grupların temel ihtiyaçlarını…

Read More

Dünya insanı olma duygusu ve sorumluluğu ( I )

Yeni kültürle, dille karşılaşma farklı tepkilerin gelişimine sebep olabilmektedir. İnsanların anlayışları, düşünceleri, geçmiş yaşantıları ve deneyimleri bu tepkinin yönünü ve düzeyini belirlemektedir. Bu durumu gözlemlemek için neredeyse en uygun alan göç olayıdır. Uzun yıllar boyunca…

Read More