AIDS and Refugees

AIDS and Refugees

These people leave their countries by reasons of emergencies such as wars, civil conflicts, floods, earthquakes and famines and they generally live in refugee camps. It is stated that basic living requirements of these people…

Read More

Bir yılın ardından

Geçen yıl bu vakitler siteyi hazırlama telaşı ve heyecanı içindeyken aklımızda pek çok beklenti vardı. Beklentilerimizin kimisi karşılığını buldu sayılır. Kimisi de beklediğimizden farklı oldu. Siteyi oluşturma sebeplerimiz aslında çok berrak. “Site Hakkında” adlı linkimizde…

Read More

Ekonomik kriz ve göç politikaları

Yaşanan ekonomik değişimler, tarihsel olarak, toplumun tüm kurumlarında belirleyici ve dönüştürücü roller üstlenmiştir. Günümüzdeki ekonomik kriz de her alanda birçok yansıması olan karmaşık bir sürece işaret ediyor. Amerika Birleşik Devletlerinden başlayarak tüm dünyayı etkisi altına…

Read More

Sığınmacı ve mültecilerin hakları

Savaş ve çatışmaların dünya çapında devam etmesi sığınma hareketlerinin de devamına ve kitlesel göçlere yol açmaktadır. Yakınımızdaki pek çok coğrafyada bunun örneklerini görmek mümkündür. 1945 sonrası sığınanların haklarını ve ülkelere sığınma prosedrülerini düzenlemek üzere ortaya…

Read More

İnsan kaçakçılarına güvenmek

Göçmen veya mülteci hikayeleri hangi tanımlamayla ilişkilendiriliyor olursa olsun fark etmez. Onlar için ülkelerini terk etmeye karar verme, ülkeden çıkmaya zorlayan sebepler çok karşı konulmaz, hayati olsa dahi çok zordur. Nerede ve nasıl devam edeceği,…

Read More

Beşir el üstünde ya mağdur ettiği insanlar

Türkiye uzun süreden beri Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için kolları sıvamış durumda. En son 1961 de geçici üye olan Türkiye, 47 yıl sonra geçici üyelik konusunda oldukça ciddi görünüyor. Neler yapmıyor ki…

Read More

Savaşın değişmeyen mağdurları

Hayatınız olağan akışında sürüp giderken, kendi imkânlarınız dâhilinde bir yaşam standardını yakalamışken, ansızın çıkan bir savaşta evinizi kaybetmek, sevdiğiniz insanların ölümüne tanıklık etmek ve başka bir yere kaçmak nasıl değerlendirilebilir? Hele bu bir savaş ve…

Read More

Mülteci ve göçmen kavramları üzerine

Göç karmaşık ve çok boyutlu bir olgu olduğu için göç literatüründe tanım sorunu büyük yer tutmakta ve tartışılmaktadır. Bu çerçevede mülteci ve göçmen kavramlarının birbirleri yerine, özensizce ve sıklıkla yanlış kullanımının olduğunu görmekteyiz. Göçle ilgili…

Read More

Avrupa Birliği utanmalı

II. Dünya Savaşı, Avrupa Kıtasında çok ciddi tahribatlara neden oldu. Savaş sonunda kıtada, 40 milyonunun üzerinde insan yerinden edilmişti. Bununla beraber Avrupa’nın ekonomisi ve altyapısı yerle bir olmuş haldeydi. Manzara, ölen milyonlarca insan ve savaşın…

Read More

Duyarlı bir yaklaşım lazım

Türkiye’de sığınma olgusu gündemde az yer bulan bir konu. Bu konu, çoğunlukla işin içinde olan sivil toplum örgütlerinin, ilgili devlet birimlerinin ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin gündemindedir. Dolayısıyla mültecilerle, sığınmacılarla ilgili bilinenler sınırlı olmaktadır.…

Read More

Türkiye’de sığınmacılar çalışabiliyorlar mı?

Sığınma süreci pek çok zorluğu içermektedir. Mülteciler, sığınmacılar çoğu zaman ülkelerini terk ettiklerinde yanlarına değerli eşyalarını alamayıp hazırlıksız bir şekilde ne kadar süreceği ve nerede geçeceği belli olmayan sığınma sürecine dahil oluyorlar. Bu durum onları…

Read More

Kemiğin Kaç Yaşında?

Kemik yaşının çoğumuz için önemsenecek bir anlamı yoktur. Ancak Türkiye’ye gelen refakatsiz çocuklar1 açısından kemik yaşının büyük bir önemi var. 22 Haziran 2006 tarihli uygulama talimatında “herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan veya yaşlarını ispatlayacak belgeye…

Read More

Yitireli çok oldu umutlandırma umudumu

Ankara’nın kurak günlerinden biriydi. Ceketimi kolumda taşımama izin veren bir havada, Ankara Şehirlerarası Otobüs Terminaline gitmiştim. Eskişehir’de bir Panel’e katılacaktım Bileti alırken, otobüste cep telefonunun kullanılabileceği bir firmayla yolculuk etmek istedim, her zamanki gibi. Koltuğa…

Read More

Yok Sayılan İnsanlar “İranlı Kürt Mülteciler”

Mültecilik konusuyla ilgili dikkat çekici unsurların başında, konuya ilişkin bakış açısının insan hakları örgütleri ve devletler tarafından belirgin biçimde farklı değerlendirilmesi gelir. İnsan hakları örgütleri, mültecilerin/sığınmacıların haklarının korunmasını insan haklarının bir gereği olarak değerlendirirken, devletler…

Read More
Bir insan hakkı olarak iltica

Bir insan hakkı olarak iltica

Henüz Türkiye’de genel kamuoyu açısından ciddi anlamda bir farkındalık oluşmamış ise de bir süredir iltica hukuk sürecimizin çok önemli bir dönemeç noktasında bulunmaktayız. Taner Kılıç’ın yazısı Türkiye bu konudaki tarihi mirasından bu gün çok ayrı…

Read More

Sığınmacı ve mültecilere yönelik psikososyal hizmetler

Sığınmacı ve mülteciler ülkelerinden kaçış süreçlerinde ve sığındıkları ülkelerde pek çok kayıplar yaşamaktadırlar. İlk olarak dünyanın güvenli bir yer olduğuna dair inançları sarsılır. Bunun yanı sıra köken ülkelerindeki statü, ilişki ve kaynaklarını yitirmek durumunda kalırlar.…

Read More

Mültecilerin gereksinim duyduğu hizmetlerin niteliği

Türkiye’de yürürlükte olan 1994 İltica Yönetmeliği’ne göre Avrupa ülkeleri dışından Türkiye’ye gelenler sığınmacı olarak kabul edilmekte ve kalıcı olarak yerleşememekte ve üçüncü bir ülkeye gitmeyi beklemektedirler. Türkiye daha çok bu gruplara ev sahipliği yapan bir…

Read More

Türkiye’de sığınmacı ve mültecilerin sosyal güven(siz)liği

Avrupa dışından Türkiye’ye gelen sığınmacı ve mülteciler sosyal güvenlik sisteminin en önemli sacayaklarından birisi olan sosyal sigortalar kapsamı dışındadır. Türkiye’den üçüncü bir ülkeye gitmek amacıyla sığınma talebinde bulunmuş ve sığınma başvurusu kabul edilmiş yabancıların pratikte…

Read More

Hayıflanmayı bırakın, mültecilerin sesine kulak verin

Mülteciler genellikle denizde boğulduklarında, gruplar halinde yakalandıklarında dikkat çeker ve medyanın haberlerinde yer bulurlar. Bunun en son örneği İzmir’de yürekleri burkan, insan onurunu ayaklar altına alan mülteci dramı. Ölen mülteci sayısı hakkında kesin bilgi olmamakla…

Read More

Türkiye’de Sığınmacıların Yaşadıkları Sorunlar: Van İli Örneği

Dünyanın her yerinde insanlar yüzyıllar boyunca ülkelerini farklı nedenlerle terk etmek zorunda kalmışlardır. Bu nedenler insanların, ülkelerinde zalimane toplumsal, siyasal vb. baskılara maruz bırakılması şeklinde belirmektedir. Bu tür sorunların artarak devam etmesi ile beraber mültecilik sorunu günümüze kadar…

Read More