Gazze ağlıyor bugün

Bugün sağanak sağanak yağan kurşunların altında can veriyor yine insanlık.  Sedyede can çekişen çocuğun feryadı ne kadar da uzak bizlere.  Ortadoğu kazanı yine yutuyor umutları bir bir.  Herkes bir şey söylüyor. Bu feryatlar niye ulaşmıyor…

Read More

AIDS ve mülteciler

Günümüzde dünyada 40 milyon civarında mülteci ve yerinden edilmiş insan bulunmaktadır. Bu kişiler savaş, sivil kargaşa, sel, deprem, kıtlık gibi acil durumlar nedeniyle ülkelerinden ayrılmakta ve genellikle özel mülteci kamplarında yaşamaktadırlar. Bu grupların temel ihtiyaçlarını…

Read More

Dünya insanı olma duygusu ve sorumluluğu ( I )

Yeni kültürle, dille karşılaşma farklı tepkilerin gelişimine sebep olabilmektedir. İnsanların anlayışları, düşünceleri, geçmiş yaşantıları ve deneyimleri bu tepkinin yönünü ve düzeyini belirlemektedir. Bu durumu gözlemlemek için neredeyse en uygun alan göç olayıdır. Uzun yıllar boyunca…

Read More

Bir yılın ardından

Geçen yıl bu vakitler siteyi hazırlama telaşı ve heyecanı içindeyken aklımızda pek çok beklenti vardı. Beklentilerimizin kimisi karşılığını buldu sayılır. Kimisi de beklediğimizden farklı oldu. Siteyi oluşturma sebeplerimiz aslında çok berrak. “Site Hakkında” adlı linkimizde…

Read More

Sığınmacı ve mültecilerin hakları

Savaş ve çatışmaların dünya çapında devam etmesi sığınma hareketlerinin de devamına ve kitlesel göçlere yol açmaktadır. Yakınımızdaki pek çok coğrafyada bunun örneklerini görmek mümkündür. 1945 sonrası sığınanların haklarını ve ülkelere sığınma prosedrülerini düzenlemek üzere ortaya…

Read More

İnsan kaçakçılarına güvenmek

Göçmen veya mülteci hikayeleri hangi tanımlamayla ilişkilendiriliyor olursa olsun fark etmez. Onlar için ülkelerini terk etmeye karar verme, ülkeden çıkmaya zorlayan sebepler çok karşı konulmaz, hayati olsa dahi çok zordur. Nerede ve nasıl devam edeceği,…

Read More

Beşir el üstünde ya mağdur ettiği insanlar

Türkiye uzun süreden beri Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi geçici üyeliği için kolları sıvamış durumda. En son 1961 de geçici üye olan Türkiye, 47 yıl sonra geçici üyelik konusunda oldukça ciddi görünüyor. Neler yapmıyor ki…

Read More

Savaşın değişmeyen mağdurları

Hayatınız olağan akışında sürüp giderken, kendi imkânlarınız dâhilinde bir yaşam standardını yakalamışken, ansızın çıkan bir savaşta evinizi kaybetmek, sevdiğiniz insanların ölümüne tanıklık etmek ve başka bir yere kaçmak nasıl değerlendirilebilir? Hele bu bir savaş ve…

Read More

Mülteci ve göçmen kavramları üzerine

Göç karmaşık ve çok boyutlu bir olgu olduğu için göç literatüründe tanım sorunu büyük yer tutmakta ve tartışılmaktadır. Bu çerçevede mülteci ve göçmen kavramlarının birbirleri yerine, özensizce ve sıklıkla yanlış kullanımının olduğunu görmekteyiz. Göçle ilgili…

Read More

Avrupa Birliği utanmalı

II. Dünya Savaşı, Avrupa Kıtasında çok ciddi tahribatlara neden oldu. Savaş sonunda kıtada, 40 milyonunun üzerinde insan yerinden edilmişti. Bununla beraber Avrupa’nın ekonomisi ve altyapısı yerle bir olmuş haldeydi. Manzara, ölen milyonlarca insan ve savaşın…

Read More

Duyarlı bir yaklaşım lazım

Türkiye’de sığınma olgusu gündemde az yer bulan bir konu. Bu konu, çoğunlukla işin içinde olan sivil toplum örgütlerinin, ilgili devlet birimlerinin ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin gündemindedir. Dolayısıyla mültecilerle, sığınmacılarla ilgili bilinenler sınırlı olmaktadır.…

Read More

Türkiye’de sığınmacılar çalışabiliyorlar mı?

Sığınma süreci pek çok zorluğu içermektedir. Mülteciler, sığınmacılar çoğu zaman ülkelerini terk ettiklerinde yanlarına değerli eşyalarını alamayıp hazırlıksız bir şekilde ne kadar süreceği ve nerede geçeceği belli olmayan sığınma sürecine dahil oluyorlar. Bu durum onları…

Read More

Mültecilere Kapıları Açın (I)

Başbakanın varlığını iddia ettiği gibi Türkiye’de nüfus sorun “yasadışı göçmen” ve 14 bin sığınmacıyla ilgili uluslararası yükümlülükler yerine getirilerek çözülebilir. Türkiye’de mültecilerin insanca hayatlar yaşamalarına dair bir politika yok.Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Türkiye’nin nüfusa ihtiyacı…

Read More

Kemiğin Kaç Yaşında?

Kemik yaşının çoğumuz için önemsenecek bir anlamı yoktur. Ancak Türkiye’ye gelen refakatsiz çocuklar1 açısından kemik yaşının büyük bir önemi var. 22 Haziran 2006 tarihli uygulama talimatında “herhangi bir kimlik belgesi bulunmayan veya yaşlarını ispatlayacak belgeye…

Read More

Mültecilere Kapıları Açın (II)

Türkiye’de sığınmacılar, BM tarafından statüleri belirlenip üçüncü bir ülkeye yerleştirilinceye kadar belirli bir ilde ikamete zorunlu tutuluyorlar. Oysa uygulama seyahat özgürlüğü hakkına aykırı. Yasallık ve ayrımcılık Türkiye’de yasanın dışında kalan on binlerce insan, yasadışı göçmen,…

Read More

“Yabancı Misafirhaneleri”nde Tutulan Mültecilerin Tanıklıkları

Ellerinizi kelepçelediklerinde, size vahşi bir suçluymuşsunuz gibi davranıyorlar… Hırsızlıktan tutulan biriyle kimlik kartı olmadığı için tutulan birine gösterilen muamele arasında hiçbir fark yok.” Helsinki Yurttaşlar Derneği’nin (hYd) farklı illerde gözetim altına lınmış 40 mülteciyle yaptığı…

Read More
“Mülteciler mecbur olmasalardı ülkelerini terk etmezlerdi”

“Mülteciler mecbur olmasalardı ülkelerini terk etmezlerdi”

Türkiye’de sığınmacıların kaldığı diğer şehirlerde olduğu gibi, bizim bulunduğumuz şehirde de değişik nedenlerden (siyasi, dini vs) dolayı ülkelerini terk eden birçok sığınmacı bulunmaktadır. Türkiye’ye gelen sığınmacılar önce Birleşmiş Milletlere [Mülteciler Yüksek Komiserliğine (BMMYK)] sonra polis…

Read More

Yok Sayılan İnsanlar “İranlı Kürt Mülteciler”

Mültecilik konusuyla ilgili dikkat çekici unsurların başında, konuya ilişkin bakış açısının insan hakları örgütleri ve devletler tarafından belirgin biçimde farklı değerlendirilmesi gelir. İnsan hakları örgütleri, mültecilerin/sığınmacıların haklarının korunmasını insan haklarının bir gereği olarak değerlendirirken, devletler…

Read More

Mülteci Der Kuruldu

Uluslararası Af Örgütü (UAÖ) Türkiye Şubesinin 16 Haziran 2007’de İzmir’de yerel Sivil Toplum Örgütlerinin katılımıyla oluşturduğu ortak çalışma grubunun çalışmaları filizlerini vermeye başladı. Öncelikle İzmir’deki sığınmacı ve kaçak göçmenler lehine bazı hizmetlerin üretilmesine önayak olan…

Read More
Bir insan hakkı olarak iltica

Bir insan hakkı olarak iltica

Henüz Türkiye’de genel kamuoyu açısından ciddi anlamda bir farkındalık oluşmamış ise de bir süredir iltica hukuk sürecimizin çok önemli bir dönemeç noktasında bulunmaktayız. Taner Kılıç’ın yazısı Türkiye bu konudaki tarihi mirasından bu gün çok ayrı…

Read More